FAQ


Klik op één van de knoppen om alleen de FAQ over ‘batterijen’ of ‘verlichting’ te zien. Wilt u alle FAQ zien? Klik dan op de de knop ‘algemeen’.

algemeenbatterijenverlichting

Wat zijn de bedrijfsgegevens van Elfa zoals BTW-nummer en KVK nummer?

Elfa Elementenfabriek B.V.
Madridstraat 5 – 7
1175 RK Amsterdam (Lijnden)
BTW: NL800906305B01
KVK: 33068133

Bank IBAN EUR: NL40INGB0007235888
Bank IBAN USD: NL65INGB0020030126
Swift / BIC: INGBNL2A
Bank IBAN GBP (UK) GB74BUKB20490843454959
Swift / BIC: BUKBGB22

Hoe lang bestaat Elfa?

Elfa bestaat al meer dan 100 jaar. Kijk hier voor meer informatie over de geschiedenis van Elfa.

Welke soorten niet oplaadbare batterijen zijn er?

Alkaline batterijen, lithium batterijen en specialistische batterijen zoals Air-alkaline en ZincAir-alkaline. Alkaline batterijen zijn vaak betaalbaar en ideaal voor toepassingen waarbij het stroomverbruik gewoonlijk laag is. Lithium batterijen gaan tot 7 keer langer mee en kunnen een hoger piekvermogen bieden.

 

Voor meer informatie over de verschillende soorten niet-oplaadbare batterijen kunt u onze pagina over niet-oplaadbare batterijen bezoeken. Een voorbeeld van een merk dat kwalitatieve niet-oplaadbare batterijen produceert, is Procell.

Wat is RoHS?

RoHS staat voor Restriction of the use of certain Hazardous Substances (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen). In februari 2003 werd de Europese RoHS-richtlijn van kracht. Het betreft het gebruik van lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, PBB en PBDE. Het loodvrij solderen is een belangrijk onderdeel van deze richtlijn. Voor de complete EU richtlijn, klikt u hier.

Heeft Elfa een RoHS verklaring?

Ja. In deze verklaring bevestigt Elfa dat haar assemblagewerkplaats RoHS conform werkt. Volledigheidshalve melden wij hier dat de RoHS richtlijnen niet van toepassing zijn op batterijen.

Kunnen alkaline batterijen worden herladen?

Nee, normale alkaline batterijen niet. Wel bestaan er oplaadbare alkaline batterijen, maar daaraan zijn grote nadelen verbonden:

 

 • Ten eerste heb je een speciale lader nodig, die meestal relatief duur is. Laden van alkaline batterijen in laders die voor de echte oplaadbare nikkel-hydride- en nikkel-cadmium batterijen bestemd zijn, kan zeer gevaarlijk zijn (explosierisico).

 

 • Ten tweede kan de spanning van een alkaline batterij al snel onder een kritiek punt dalen, waarna je haar niet meer kunt opladen. Het probleem is dat je tijdens het gebruik niet weet wanneer dit punt is bereikt. Je moet dus voor de zekerheid al snel weer opladen, wat nadelig is als je het apparaat gedurende langere tijd wilt gebruiken.

 

 • Ten derde krijg je bij het herladen van de alkaline batterijen nooit de volle capaciteit terug. Als de batterijen enkele malen gebruikt zijn, wordt de beschikbare energie al snel steeds minder. In de praktijk zul je ze hooguit enkele tientallen malen in beperkte mate kunnen herladen. Het netto rendement is echter zeer gering. Vanwege deze nadelen kan je beter echte oplaadbare batterijen kopen. Het enige gebruiksvoordeel bij het opladen van alkaline batterijen is de hogere aanvangsspanning. Maar deze spanning daalt op een gegeven moment zelfs onder die van de echte oplaadbare batterijen.

Wat is NEN?

NEN staat voor het Nationale Normalisatie-Instituut. Wie meedoet aan normalisatie, deelt zijn kennis om er samen met anderen voordeel uit te halen. Normalisatie streeft naar efficiënte, veilige, gezonde en duurzame producten en processen. Op een slimme manier worden meerdere belangen met elkaar verenigd. In Nederland is NEN het nationale normalisatie-instituut. Zij werken in Europees (CEN, CENELEC en ETSI) en wereldwijd (ISO, IEC en ITU) verband aan economische groei en welzijn. Als Nederlands centrum van normalisatie helpt NEN bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken.

 

Klik hier voor de website van NEN.

Wat moet ik weten over air-alkaline batterijen?

Een onderscheidend systeem binnen de verschillende primaire batterijsoorten is air-alkaline. De batterij gebruikt zuurstof (O2) uit de lucht als kathode. De zuurstof wordt via gaatjes in de behuizing naar de kathode geleid waar reductie (opnemen van elektronen) plaatsvindt op een koolstof laag. Omdat in de batterijbehuizing alleen een anode ondergebracht hoeft te worden, is de energiedichtheid per gewicht gemiddeld hoog, tussen 220–300 Wh/kg (in vergelijking met 99–123 Wh/kg van een silver-oxide batterij).

 

Een bijkomend voordeel van deze batterij is de relatief lage kostprijs en het milieuvriendelijke karakter. Deze batterijen hebben een oneindige bewaartijd totdat ze zijn geactiveerd door ze aan lucht bloot te stellen. Na activering is de houdbaarheid vrij kort door een hoge zelfontlading. Een ander nadeel: eens geactiveerd, is het chemische proces van energieproductie niet meer te stoppen, maar wel af te remmen.

 

Toepassingen van air-alkaline batterijen:

 

 • Spoorweg signaalverlichting
 • Wegwerk signaalverlichting
 • Boeiverlichting en signaalverlichting op zee
 • Telecommunicatie
 • Parkeermeters
 • Afrastering

Wat is de Stibat?

Stibat staat voor Stichting Batterijen. Dit is de organisatie die de inzamelactiviteiten voor lege batterijen in Nederland coördineert. Zij ontwikkelen activiteiten op diverse terreinen om iedereen te informeren over het hoe en waarom van de inzameling van lege batterijen. En dat gebeurt zonder winstoogmerk. Sinds 1995 is er een wettelijke regeling die voorschrijft dat gebruikte batterijen door of namens producenten en importeurs van batterijen ingezameld en gerecycled moeten worden. Stibat heeft deze taak op zich genomen. Per batterij moet een zogenaamde verwijderingsbijdrage betaald worden. Elfa is aangesloten bij de Stibat en belast per batterij de betreffende verwijderingsbijdrage aan u door.

 

Stibat regelt dat batterijen ingezameld worden. Lege batterijen horen namelijk niet in de vuilnisbak. Er kunnen stoffen inzitten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals de zware metalen kwik, lood en cadmium. Deze brengen het milieu schade toe wanneer ze bij het huisvuil worden weggegooid. Daarom is het goed dat steeds meer mensen lege batterijen apart inleveren. Gescheiden van het andere afval. Niet alleen de bekende penlite batterijen kunnen worden ingeleverd, maar ook knoopcellen en de accu’s in bijvoorbeeld mobiele telefoons, foto- en filmcamera’s en snoerloos gereedschap. Oplaadbare batterijen gaan weliswaar langer mee dan batterijen voor eenmalig gebruik; op een gegeven moment functioneren ze echter ook niet meer goed en moeten eveneens op een verantwoorde manier worden afgedankt. Door lege batterijen apart in te leveren, wordt niet alleen het milieu gespaard, maar de herbruikbare metalen van de batterij worden gerecycled voor hergebruik (denk aan nikkel, staal en zink). Daarvan worden weer nieuwe producten gemaakt, zoals zinken dakgoten, vangrails, maar ook weer nieuwe batterijen. Van 25 miljoen kilo gerecyclede batterijen is daardoor over een periode van twaalf jaar 13 miljoen kilo bruikbare metalen teruggewonnen! Dat is een forse besparing op onze bodemschatten.

 

Kijk hier voor meer informatie.

Wat betekent verwijderingsbijdrage?

Voor alle producten waar een batterij in (of los bij) zit, moet verplicht een verwijderingsbijdrage aan Stibat betaald worden. Dit is in lijn met de internationale wet- en regelgeving (milieu). Dit geldt ook voor apparaten waar batterijen bij meegeleverd worden (denk aan zaklampen).
Batterijen kunnen ingeleverd worden bij het gemeentelijke of regionale kca-depot of via andere inzamelkanalen. Bedrijfsmatig gebruikte batterijen kunt u door een inzamelbedrijf met vergunning laten ophalen.

Hoe werkt een oplaadbare batterij?

Je kan de werking van een oplaadbare batterij vergelijken met die van een autoaccu. Als zij leeg is, kan zij weer worden opgeladen en opnieuw worden gebruikt. Bij een optimale behandeling kunnen deze batterijen tot duizenden keren worden herladen. Door de constante spanning (1,2 Volt) werkt een oplaadbare batterij van het begin tot het eind vrijwel even krachtig. Daarna houdt zij er vrij plotseling mee op en moet zij worden geladen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van oplaadbare batterijen?

Ze gaan extreem lang mee in het gebruik omdat ze in principe duizend maal kunnen worden herladen. Ze zijn weliswaar duurder in de aanschaf dan niet oplaadbare alkaline batterijen, maar als je regelmatig batterijen gebruikt verdien je de investering van de batterij en het bijbehorend laadapparaat heel snel terug. Je hoeft dan ook niet meer steeds terug voor een nieuw setje batterijen.

 

Omdat oplaadbare batterijen zo lang meegaan komen er automatisch minder Alkaline-batterijen in het afval terecht en dat is dan weer beter voor ons milieu. Informeer vooraf of uw toepassing geschikt is voor het gebruiken van oplaadbare batterijen.

Wat is een knoopcel of knoopbatterij?

Een knoopbatterij is een ronde batterij waarvan de diameter meestal groter is dan de hoogte ervan. Soms zijn ze uiterst klein en dan lijken ze sterk op een knoop of knop. Daarom worden ze ook wel knoopcellen genoemd.

Welke afkortingen voor batterijsystemen bestaan er?

Dit zijn de gangbare afkortingen voor de batterijsystemen. Dit zijn de termen die universeel worden gehanteerd en deze kunt u ook in deze productcatalogus terugvinden. Een round batterij (zie tabel) is rond en een flat is plat. Een P is de benaming voor alle batterijen die niet rond zijn. Achter veel chemische afkortingen kunnen dus, naast een R ook een F (flat) of een P, komen te staan.

 

B = Lithium carbon monofluoride (low drain) BR
C = Lithium mangaan dioxide (high drain) CR
E = Lithium thionyl chloride ER
F = Lithium iron disulfide FR
G = Lithium Copper oxide GR
K = Cadmium KR
L = Alkaline LR
M = Mercury MR
P = Oxygen PR
S = Silver SR

 

Een LR batterij is dus een ronde alkaline batterij. Een platte alkaline batterij zou dus een LF batterij worden enzovoorts.

Waarvoor wordt een knoopbatterij gebruikt?

Er zijn enorm veel toepassingen. De belangrijkste zijn horloges, camera's en hoorapparaten. Daarnaast zijn rekenmachientjes, spelletjes en autoalarms grote verbruikers.

Wat voor soort knoopbatterijen zijn er?

Er bestaan diverse systemen. De eigenschappen zijn afgestemd op de belangrijkste toepassingen.

Zilveroxide (horloges, camera’s): Hoge constante spanning, zelfontlading minder dan 5% per jaar.

Alkaline (elektrische apparaten): Levert grote stromen, spanning daalt tijdens gebruik, zelfontlading minder dan 3% per jaar.

Lithium (camera's en elektronische apparaten): Zelfontlading minder dan 1% per jaar, niet geschikt voor zware belasting.

Zinklucht (hoortoestellen): Hoge capaciteit, zelfontlading 3% per jaar (indien niet geactiveerd).

Kwikoxide (elektrische apparaten, hoortoestellen en camera's): Levert grote stromen, zelfontlading 2% per jaar, milieuonvriendelijk 15% kwik.

Kwikhoudende batterijen worden sinds 1998 niet meer geproduceerd, en vanaf 1999 niet meer door de fabrieken geleverd. Voor een klein aantal van deze batterijen is een vervangende zinklucht batterij op de markt.

Is een oplaadbare batterij van 1,2 Volt altijd voor alles te gebruiken?

Meestal wel. Alkaline batterijen hebben alleen in het begin van het gebruik een spanning van 1,5 Volt, maar al snel daalt deze en uiteindelijk komt ze zelfs onder het niveau van een oplaadbare batterij. Oplaadbare batterijen hebben daarentegen een heel stabiel spanningsverloop.

Wat zijn nadelen van oplaadbare batterijen?

 1. Oplaadbare batterijen houden er op een gegeven moment plotseling mee op. Als je bijvoorbeeld met je fotocamera (winder, flitser) op reportage bent, zou je vrij abrupt voor een verrassing kunnen komen te staan. Bij alkaline batterijen neemt de spanning langzamer af, die houden er geleidelijker mee op.
 2. Ze zijn iets duurder dan alkaline batterijen, ook omdat je nog een lader moet aanschaffen.
 3. Oplaadbare nikkel-cadmium batterijen bevatten 15% van het zware metaal cadmium, ze kunnen echter uitstekend worden gerecycled.
 4. NiCd heeft als bezwaar dat je ze eerst volledig moet ontladen alvorens ze weer herladen kunnen worden, doe je dat niet dan ontstaat er al gauw een geheugenblok, waardoor je ze niet meer vol kan krijgen. NiMH batterijen hebben daar geen last van, die kan je dus op elk gewenst moment (bij)laden.

Waarom zit er altijd zilveroxide in horlogebatterijen?

De spanning van dit systeem is hoog en blijft lang constant. De tijd moet altijd betrouwbaar zijn, vandaar dit type.

Wat is het specifieke kenmerk van alkaline knoopbatterijen?

Ze kunnen hoge stromen leveren, want het beginspanningsniveau is 1,5 Volt. Wel daalt die spanning na een tijdje relatief sterk. Daarom zijn deze batterijen minder geschikt en betrouwbaar voor camera's en meetapparatuur.

Waarom gaan lithium knoopbatterijen zo lang mee?

Lithium batterijen houden het, ook als ze niet of nauwelijks worden gebruikt, heel lang vol – soms wel tien jaar. Per jaar is de zelfontlading slechts 1% van de capaciteit. Procell is een voorbeeld van een merk dat knoopbatterijen aanbiedt.

Waarom zit er een sticker op een zinklucht batterij?

Pas wanneer men de sticker van deze batterij af haalt, activeert de lucht de batterij. Via gaatjes dringt de zuurstof de batterij binnen. Doordat het actieve materiaal van buiten komt, is er meer plaats in de batterij voor capaciteit. Zo is de levensduur lang, en de ontlaadcurve vlak. Op vrijwel dezelfde manier werkt de air-alkaline batterij.

Kunnen knoopbatterijen tegen hoge en lage temperaturen?

De maximaal toelaatbare temperaturen voor een knoopbatterij zijn -55° en +125° Celsius. De beste werkomgeving voor de meeste knoopcellen is echter is die waar de temperaturen liggen tussen +10° en +35° Celsius. Procell is een voorbeeld van een merk dat knoopcelbatterijen aanbiedt.

Bestaan er oplaadbare knoopbatterijen?

Er zijn diverse types oplaadbare knoopbatterijen. Ze worden meestal ingebouwd in de verschillende apparaten. In de winkel zijn ze zelden verkrijgbaar, mede door de geringe vraag.

Waar zit de plus- en de minpool van een knoopbatterij?

De minpool zit aan de bovenkant en de pluspool aan de iets bredere onderkant. Op de pluskant staat vaak het merk en het typenummer; deze kant ligt bijna altijd boven bij het plaatsen van de batterij.

Hoe weet je welke hoortoestelbatterij je moet hebben?

De formaten van hoorbatterijen zijn herkenbaar aan de sticker op de batterijverpakking. Hoorbatterijen zijn meestal per 6 st. in blister verpakt, als volgt:

 

Batterij    Kleur     Toepassing

5             rood      Mini toestellen in het gehoorkanaal

10           geel       Mini toestellen in het gehoorkanaal

13           oranje   Toestellen achter het oor en in de oorschelp

312         bruin     Toestellen in gehoorkanaal

675         blauw    Toestellen achter het oor

Hoe lang gaan hoortoestelbatterijen mee?

Dat hangt sterk af van het type en de intensiteit van het gebruik. Over het algemeen gaat de grote batterij van het type 675 circa drie weken mee, terwijl de kleinste batterijen (de 5 en 10) slechts enkele dagen meegaan.

Wat is LED-verlichting?

LED staat voor Light Emitting Diode, en wordt gezien als het lichtsysteem van nu en de toekomst.

LED’s kunnen gezien worden als de opvolgers van gloeilampen. Gloeilampen brengen als nadeel met zich mee dat na enige tijd het gloeidraad doorbrandt. Bij LED’s is dit niet het geval omdat er geen gebruik wordt gemaakt van gloeidraad.

LED’s zetten de stroom direct om in licht. Op deze manier wordt er veel minder stroom verbruikt. Bij een normale lamp moet eerst de stroomdraad gaan gloeien. Een ander voordeel is de veel langere levensduur van LED’s. Een LED kan meer dan tien jaar achter elkaar branden zonder stuk te gaan.

 

De voordelen van LED’s op een rijtje:

 • Zeer zuinig met stroom: veel licht voor weinig energie.
 • Extreem lange levensduur (20.000-100.000 uur)
 • LED’s kunnen eigenlijk niet kapot en is goed bestand tegen trillingen doordat een kwetsbare gloeidraad ontbreekt.
 • Kan temperatuurverschillen aan.
 • Met lenzen kan er ‘gespeeld’ worden met de lichtbundel uit een LED. Men kan bijvoorbeeld de bundel breder of smaller maken.

 

Nadelen (vooral bij ‘oudere LED’s):

 • De kleur van het licht neigt naar blauw

Wat beïnvloedt de levensduur van primaire batterijen?

De belangrijkste factoren hiervoor zijn de chemie van de batterij, omgevingstemperatuur en het energieverbruik van de toepassing.

 

Lees hier meer informatie over de levensduur van primaire batterijen.

Wat zijn de verschillen in fittingen?

Er zijn een groot aantal fittingen mogelijk aan de verschillende lampen. Hieronder de meest voorkomende:

 • Schroeffittingen: De bekendste zijn de kleine (E14) en de grote (E27). Daarnaast kennen we ook de Goliath-fitting (E40).
 • Steekfittingen: Dit betekent dat de lamp één of meerdere voeten heeft, waardoor hij in één beweging in de fitting gestoken kan worden. Deze klemt de voet(en) meestal automatisch vast, maar soms moet er geschroefd worden. Steekfittingen zijn er van heel klein tot vrij groot.
 • TL-fittingen: Rechte tl-buizen hebben allemaal een eigen fitting-systeem.
 • Bajonetfittingen: Deze fittingen worden in de lamp geduwd waardoor de pinnetjes aan de zijkant achter een opening kunnen blijven haken.

Wat zijn gloeilampen?

Een gloeilamp bestaat uit een vacuüm getrokken of met glas gevulde glazen bol met daarin een gloeidraad, ook wel filament genoemd. Als er stroom door de gloeidraad vloeit gaat deze gloeien en licht uitzenden. Er bestaan verschillende soorten gloeilampen voor verschillende toepassingen. Dit hangt af van het soort edelgas dat eraan toegevoegd is. In het algemeen spreken we van 3 soorten gloeilampen: de ‘gewone’ (krypton) gloeilamp, de halogeen gloeilamp en de xenon gloeilamp.

 

 • Krypton gloeilamp 90 tot 95 procent van de stroom die een gloeilamp gebruikt wordt omgezet in warmte. Dit betekent dat maar 5 tot 10 procent van de energie daadwerkelijk wordt omgezet in licht. Een gloeilamp is dus niet erg efficiënt. Gloeilampen zijn het minst energiezuinig en hebben een brandduur van gemiddeld 1.000 uur.
 • Halogeen gloeilamp De halogeen lamp is een soort gloeilamp die dankzij het halogeengas extra veel licht geeft. Deze gaat ook langer mee dan een gewone gloeilamp en het verbruik voor sommige toepassingen ligt ook 30% lager. De halogeen lamp is wel duurder in aanschaf, maar onderscheidt zich van andere gloeilampen door het hoge lichtrendement en de uitstekende kleurweergave. Verder zijn de prestaties ongeveer de gehele levensduur constant en zijn halogeenlampjes vaak kleiner dan gewone gloeilampen.
 • Xenon gloeilamp Bij xenonverlichting wordt er gas ontstoken. Door gasontlading in de xenon verlichting ontstaat er een vlamboog die tot 3x meer lichtopbrengst heeft dan een gewone halogeen lamp. Na ongeveer 2.500 branduren is de lichtopbrengst nog zo’n 70%, dat is nog altijd meer dan een goede halogeenlamp.

Wat zijn ATEX gecertificeerde lampen?

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives, oftewel een explosieve atmosfeer. Als een lamp ATEX gecertificeerd is, betekent dit dat deze lamp geschikt is voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving. Of een lamp wel of niet ATEX-gecertificeerd is kan men zien op de behuizing van de lamp. De certificering is er in gedrukt. Elfa heeft van een aantal toonaangevende merken deze ATEX gecertificeerde lampen in haar assortiment. Kijk hier voor meer informatie.

Welke ATEX coderingen worden onderscheiden?

Of een lamp wel of niet ATEX-gecertificeerd is kan men zien op de behuizing van de lamp. De certificering is er in gedrukt. Dit bestaat uit een aantal coderingen. Deze coderingen en hun betekenissen zijn de volgende:

 

 • CE: Deze code onderschrijft dat het product aan alle gestelde kwaliteitseisen van de EU voldoet.
 • Ex: Het specifieke teken voor explosiepreventie.
 • G, D of GD: Toepasbaar in gas (G), stof (D) of beide (GD) atmosferen.
 • E Ex: Goedgekeurd voor gebruik in explosieve ruimten volgens de laatste gemeenschappelijke Europese eisen.
 • E ib: Mate van bescherming.
 • IIA, IIB of IIC: De gas groep waarbinnen het product valt. (Bij IIA is het risico op ontvlamming het kleinst, bij IIC het grootst).
 • T1 t/m T6: Temperatuurclassificatie van de gebruikte gloeilamp. Classificatie naar de maximumtemperatuur van de oppervlakte, waarbij T1 de hoogste temperatuur heeft en T6 het laagste.

 

Een ATEX certificering dient te worden afgegeven door een notified body zoals KEMA of DEMKO. Indien de lamp door een niet gecertificeerd keuringsinstituut wordt beoordeeld is de zone waarin de certificering wordt toegekend, maximaal 2. Dit is de laagste beschermingsklasse. Voor meer informatie over ATEX kijk hier.

Waar staat ATEX voor?

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives, oftewel een explosieve atmosfeer.

 

Onder een explosieve atmosfeer wordt het volgende verstaan: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele mengsel.

Sinds Juli 2003 echter zijn de ATEX 95 en ATEX 137 ingevoerd; richtlijnen die speciaal geschreven zijn om de aandacht te focussen op veiligheid in explosieve ruimten en die het gebruik van explosieveilige producten wettelijk verplicht stellen in dit soort ruimten.

De richtlijn geldt voor alle ondernemingen waar “door het gebruik van brandbare stoffen een gevaarlijke explosieve atmosfeer kan ontstaan en het daardoor tot explosiegevaar kan komen”. Voor meer informatie over ATEX kijk hier.

Welke ATEX zones worden onderscheiden en wat betekenen ze?

Bij ATEX wordt gesproken over gevarenzones.

 

De omgevingsatmosfeer en de heersende omstandigheden op de werkplek zijn allesbepalend voor de installatiemethoden van het toe te passen materieel en de keuze van de te gebruiken arbeidsmiddelen. Het is daarom een eerste vereiste dat er een gevarenzone indeling wordt gemaakt van de gebieden die met het oog op gas- en stofexplosiegevaar gevaarlijk zouden kunnen zijn.

Die potentieel gevaarlijke gebieden worden op grond van frequentie en duur van het optreden van een explosieve atmosfeer in gevarenzones onderverdeeld:

 

 • Zone 0, 1 en 2: bij kans op een gasontploffing (een mengsel van brandbaar gas, damp of nevel met lucht).
 • Zone 20, 21 en 22: bij kans op een stofontploffing (een wolk brandbare stof).

Hierbij geldt dat het laagste getal de gevaarlijkste zone aangeeft. Naarmate een gevarenzone zwaarder is ingedeeld worden er ook strengere eisen gesteld aan de inrichting van de werkomgeving en aan de toepassing en het gebruik van materieel en beveiligingssystemen. Voor meer informatie over ATEx kijk hier.

Waar vind ik nog meer achtergrondinformatie over ATEX?

Er is veel informatie beschikbaar. De meeste informatie vindt u hier.

 

Daarnaast hieronder een aantal interessante websites.

Wat is het verschil tussen IECEx en ATEX?

ATEX wordt gedreven door EU-wetgeving, terwijl IECEx een vrijwillig certificatieschema is. Beide bieden echter een geaccepteerde manier om aan te tonen dat aan de IEC-normen wordt voldaan. Het verschil tussen ATEX en IECEx is in eerste instantie dat ATEX alleen geldig is in de EU en IECEx wereldwijd geaccepteerd. Kijk hier voor meer informatie over ATEX.

Hoe gaat je batterij het langst mee?

Hoe lang een batterij meegaat, hangt af van vele factoren. De levensduur is grotendeels afhankelijk van hoe vaak en hoe ver een batterij wordt ontladen. Het is ook belangrijk dat de juiste oplader gebruikt wordt.

 

Bij normaal gebruik gaat uw batterij het langst mee. Het vaak ontladen van uw batterij heeft een negatieve invloed op de levensduur. Een andere belangrijke factor, is dat er rekening gehouden wordt met de omgevingstemperatuur. In de meeste situaties wordt 20°C als een normale temperatuur beschouwd. Als de omgevingstemperatuur hierboven stijgt, neemt de levensduur van de batterijen af.

Hoe een loodzuur accu opladen?

Loodaccu’s mogen niet te ver ontladen worden of te lang zonder lading zitten. Hierdoor wordt de accu onbruikbaar. Het opladen van een loodaccu duurt ongeveer tussen de 14 en 16 uur. Hierdoor zijn ze niet geschikt om snel op te laden.

Wat is het verschil tussen parallel en serieschakeling?

Een parallelschakeling is wanneer de pluspolen met elkaar verbonden worden en de minpolen met elkaar in verbinding staan. Hierdoor verhoog je de capaciteit en blijft de voltage hetzelfde.

 

Een serieschakeling is wanneer de pluspool van de ene accu wordt verbonden met de minpool van de andere accu. Het voordeel van een serieschakeling is dat je er hogere voltages mee kunt behalen, maar de capaciteit blijft hetzelfde.

 

Het belangrijkste is dat er bij een parallel- en serieschakeling gebruik wordt gemaakt van accu’s van hetzelfde merk, met dezelfde capaciteit en productiedatum.

 

Als u zowel een hogere capaciteit als een hoger voltage nodig heeft, is het mogelijk om gelijke accu’s zowel parallel als in serie te plaatsen. Om de spanningsverschillen tussen de gekoppelde serieschakelingen te compenseren, kan een compensatiekabel worden gebruikt. Deze kabel plaatst u tussen de pluspool van de eerste serie geschakelde accu en de pluspool van de tweede serie geschakelde accu. Door deze methode toe te passen, kunt u accu’s op een veilige en effectieve manier combineren om aan uw energiebehoeften te voldoen.

Hoe een batterij testen?

Een batterij of accu kan getest worden door middel van een multimeter of een speciale tester.

 

Deze testers worden vaak gebruikt voor penlite batterijen en geven een indicatie of de batterij nog genoeg capaciteit heeft. De werking van batterijtesters verschilt per model. De goedkoopste hebben een eenvoudig LED-lampje dat licht geeft als de batterij nog voldoende geladen is. De betere testers meten echter de voltage van de batterij.

 

Met een multimeter kunt u de capaciteit meten van een batterij. Wanneer er bij een volle AAA-batterij van 1,5 V maar 1,2 V wordt gemeten, kunt u concluderen dat de capaciteit verminderd is.

Hoe lang gaan oplaadbare batterijen mee?

Oplaadbare batterijen hebben een beperkte levensduur. Na een tijd gaan de batterijen steeds sneller leeg en kunnen ze ook spontaan ontladen. Hoe lang een oplaadbare batterij meegaat, hangt af van verschillende omstandigheden.

 

Het is grotendeels afhankelijk van hoe vaak en hoe diep een batterij wordt ontladen. Het is ook belangrijk dat een accu op de juiste manier wordt opgeladen en de juiste oplader hiervoor wordt gebruikt. De levensduur hangt af van het type batterij. Wij nemen de NiMH, Li-ion, LiPo en LiFePO4 batterijen als voorbeeld.

 

 • NiMH-batterij: Bij normaal gebruik gaan deze batterijen ongeveer 500 cycli mee. Het beste is om een NiMH niet helemaal te ontladen.

 

 • Li-ion en LiPo batterijen: Dit soort batterijen gaan 400 cycli mee. Dit is ongeveer 3 jaar bij normaal gebruik. Wanneer de batterij regelmatig gebruikt wordt tegen zijn maximale prestaties, slijt de accu snel. In deze situatie gaat de accu maar maximaal 100 cycli mee.

 

 • Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4): Deze batterijen staan bekend om hun lange levensduur. Een typische LiFePO4-batterij kan tussen de 2000 en 5000 volledige laad- en ontlaadcycli meegaan voordat de capaciteit significant afneemt. In praktische termen betekent dit dat ze bij dagelijks gebruik vaak tussen de 5 tot 10 jaar of zelfs langer mee kunnen gaan, afhankelijk van hoe ze worden gebruikt en onder welke omstandigheden.

Hoe bewaar je batterijen?

Het correct bewaren van uw batterijen draagt bij een betere levensduur. Per soort wordt er een advies gegeven voor het opslaan van de batterij:

 

 • Li-ion en LiPo batterij: Als u deze batterij wilt opbergen, dan is het goed om dit te doen bij 50% laadcapaciteit. Leg de batterij dus nooit volledig opgeladen of ontladen weg. Sla de batterijen op een koele, donkere en droge plek.

 

 • Loodaccu’s: Een volledig geladen AGM en gel loodaccu kan 6 maanden lang ongebruikt opgeslagen worden zonder enige problemen. Het is wel belangrijk dat de accu opgeslagen wordt in een omgeving met een normale omgevingstemperatuur van rond de 20°C.

 

 • NiCd batterijen: Het is aanbevolen om de accu op te bergen met 40% lading. Dit minimaliseert capaciteitsverlies, terwijl de batterij bruikbaar blijft en enige zelfontlading mogelijk is. Een NiCd-batterij kan 3 tot 5 jaar bewaard worden.

Hoe oplaadbare batterijen ontladen?

Hoe een batterij ontladen wordt, is afhankelijk van het type batterij dat u gebruikt. Voor oudere NiCd-batterijen was het noodzaak om deze volledig te ontladen voordat u ze opnieuw oplaadde om geheugeneffect te voorkomen.

 

Met de komst van nieuwere NiMH en lithium batterijen is dit niet meer nodig. Sterker nog, het wordt sterk afgeraden om LiPo en Li-ion batterijen te diep te ontladen, omdat dit de batterij kan beschadigen en zelfs kan leiden tot explosies. Voor de meeste moderne oplaadbare batterijen is het voldoende om ze op te laden wanneer ze halfvol zijn.

Hoe kalibreer je je batterij?

Om de status van uw batterij accuraat te houden, moet deze regelmatig gekalibreerd worden. Dit kan gedaan worden door de batterij eerst volledig te ontladen en deze vervolgens weer volledig op te laden. Door dit proces wordt de status van de batterij opnieuw geregistreerd door uw toestel, wat zorgt voor een betere en nauwkeurigere batterijprestatie.

Wanneer een accu vervangen?

Een slechte accu is niet in staat een lading lang vast te houden. De accu lijkt dan snel volledig opgeladen te worden. Dit komt doordat de capaciteit verminderd is van de batterij, waardoor het minder lang duurt om de batterij volledig op te laden.

 

Bij normaal gebruik van de batterij wordt de capaciteit in de loop van de tijd ook verminderd. Als je deze symptomen merkt, kan de accu vervangen worden.

Wat is de Lithium-ion batterij levensduur?

De Lithium-ion batterij kan meer lading bevatten dan de NiCd- en de NiMH-batterij. Per kilogram batterij kan de Li-ion batterij de grootste hoeveelheid energie opslaan (140 Wh/Kg).

 

In het laboratorium kan deze variant bij een test opstelling ook veel vaker opgeladen worden. De daadwerkelijke levensduur is afhankelijk van toepassing, aantal laadcycli en slim op- en ontladen. Zorg dat je de li-ion batterij nooit helemaal oplaadt. Een lading tussen de 20% en 80% zorgt voor een maximale levensduur.

 

Ook is de batterij niet bestand tegen diepontlading. Bij langdurig inactief gebruik bewaar je de li-ion batterij met zo’n 40% lading. Bewaar de batterij bij voorkeur bij een koele omgevingstemperatuur (< 25℃ ).

 

Bekijk alle FAQ.

NiMH of NiCd?

Zowel NiMH- als NiCd-batterijen en -accu’s zijn beide zeer geschikt voor apparaten met een hoog stroomverbruik. NiCd-accu’s zijn bij uitstek geschikt voor powertools zoals boormachines.

 

NiCd bevat de stof Cadmium, dit is een giftig metaal. Sinds 2008 bestaat er vanwege dit milieubelastende metaal een verbod op de invoer van NiCd-batterijen en er is een goede alternatief voor NiCd-batterijen. Op termijn worden NiCd’s vervangen door NiMH-accu’s (nikkel-metaalhydride).

 

NiMH-batterijen zijn door hun hogere energiedichtheid langer te gebruiken. Door zijn grotere capaciteit is de NiMH-accu geschikt voor bijvoorbeeld laptops en gaan ze langer mee dan NiCd-batterijen. NiMH-batterijen bevatten geen giftige materialen. Het grote nadeel is dat NiMH-accu’s slecht tegen hitte en kou kunnen.

 

NiMH-batterijen zijn ongeschikt in ruimtes en landen waar hitte en kou is. Bewaar de NiMH-batterijen bij voorkeur in een koele omgevingstemperatuur. (>1 en < 25 graden).

 

Bekijk alle FAQ.

Hoe werkt een zoutwaterbatterij?

De zoutwaterbatterij werkt volgens een zeer simpel principe: een kunststof krat wordt in twee vakken gevuld. Een zoutwaterbatterij bevat een zout- en een zoetwaterreservoir. Bij contact ontstaat er een elektrische stroom. Wanneer de batterij oplaadt, worden het zoete en zoute water weer van elkaar gescheiden. De batterij bevat daarnaast mangaanoxide en koolstof-titaniumfosfaat.

 

Een zoutwaterbatterij is onderhoudsarm, milieuvriendelijk en leent zich uitstekend voor huishoudelijk gebruik. De zoutwaterbatterij heeft een levensduur tot wel 20 jaar.

 

Bekijk alle FAQ.

Waar koop ik een zoutwaterbatterij?

Uiteraard heeft Elfa de zoutwaterbatterij in het assortiment. Bezoek onze zoutwaterbatterijen pagina voor meer informatie.

 

Bekijk alle FAQ.

Wat is een LiPo batterij?

LiPo staat voor lithium-polymeer of lithium-ion polymeer. Li = Symbool voor het lithium element uit het periodiek system. De LiPo-batterij is een lichtgewicht, oplaadbare batterij met een lange levensduur en een grote capaciteit. LiPo-batterijen worden veel gebruikt in smartphones en laptops. Vanwege het grote vermogen en het lichtgewicht worden ze ook vaak gebruikt voor radiografische voertuigen en drones.

 

Een LiPo -batterij bestaat uit één of meerdere cellen van elk 3,7 volt in rust. Een volgeladen LiPo heeft een spanning van ongeveer 4,2 volt. Het aantal cellen wordt aangeduid door de toevoeging S (2S LiPo, 3S LiPo, etc.).

 

Om zoveel mogelijk van de voordelen te profiteren, moet je de batterij goed opladen, ontladen en bewaren.

 

Bekijk alle FAQ.

Welke LiPo lader?

LiPo’s kunnen niet zomaar met elke oplader geladen worden. Er zijn speciale LiPo-opladers op de markt. Voor prijzen kunt u contact opnemen met het sales team van Elfa Elementenfabriek bv.

 

Heeft je LiPo batterij twee of meer cellen? Dan is het belangrijk dat de cellen gelijkmatig worden opgeladen. Voor gebalanceerd laden heb je gelijkstroomvoeding nodig. Een goede lader heeft een ingebouwde balanspoort. Een duurdere oplader heeft vaak vooral meer vermogen. Je kunt je LiPo batterij dan sneller opladen en je kunt dan ook meerdere batterijen tegelijkertijd opladen.

 

Het liefst gebruik je een digitale LiPo lader met een ingebouwde balanspoort. LiPo accu’s zijn erg gevoelig voor te veel laden. Let op dat je lader:
• Verschillende soorten accu’s kan laden (LiPo, LifePo4, Li-ion);
• Tijdig stoppen met laden;
• Een ingebouwde balancer heeft die alle cellen in balans houdt (maximaal 4,2V per cel);
• Voltage en amperage accuraat weergeeft;
• Ingebouwde beveiliging heeft tegen ompolen.

 

Bekijk alle FAQ.

Hoe ver LiPo ontladen?

Een LiPo-accu mag niet te ver ontladen worden. Hierdoor kan de accu kapotgaan of bol staan door gasvorming. Dit waterstofgas is zeer explosief. Het beste is om de LiPo-accu tot maximaal 80% van de capaciteit te ontladen. Zorg dat je de accu niet onder 3.5V ontlaadt, anders gaat de cel stuk. Gebruik hiervoor een digitale meter (voltmeter). Let op: Leg je LiPo-accu na gebruik nooit helemaal leeg weg.

 

Bekijk alle FAQ.

Hoe laad ik een LiPo accu?

LiPo batterijen laden op een ander manier op dan de meeste batterijen. De elektrische stroom moet door de oplader worden geregeld, anders krijgt de accu te veel lading. Het is raadzaam om de balancer functie van de speciale lader te gebruiken.

 

Zodra de batterij zijn maximale spanning heeft bereikt wordt de voeding vertraagd en uiteindelijk gestopt. Gebruik daarom alleen een daarvoor bestemde LiPo lader. Naast de aansluiting voor plus en min heeft de lader ook een aansluiting voor de balanceerconnector van de LiPo-accu. Zo kun je LiPo cellen gecontroleerd en gebalanceerd opladen.

 

Bekijk alle FAQ.

Hoe lang gaat een LiPo accu mee?

De levensduur van een LiPo-accu is afhankelijk van de belasting van de accu. Bij veelvuldig gebruik tegen zijn maximale specificaties, slijt de accu snel. De levensduur is dan maximaal 100 cycli laden/ontladen. Bij gemiddeld gebruik kan een LiPo-accu tot wel 400 cycli meegaan voordat de prestaties onvoldoende worden.

 

Bekijk alle FAQ.

Hoe LiPo batterij bewaren?

Doordat LiPo’s lithium bevatten, zijn ze potentieel brandgevaarlijk. Het veiligste is om ze op een koele, donkere en droge plek te bewaren. Bewaar je LiPo batterij zeker niet in direct zonlicht. Er zijn ook speciale LiPo Safe bags verkrijgbaar.

 

Als je de LiPo batterij voor langere tijd niet gebruikt, is het aan te raden de storage spanning op ongeveer 60% lading te hebben. Veel LiPo-laders hebben hiervoor een speciaal laadprogramma.

 

Bekijk alle FAQ.

Hoe herken ik een LiFePO4-accu?

Een LiFePO4 accu ziet er hetzelfde uit als een conventionele accu, maar is lichtgewicht, stevig en heeft een hoog vermogen. De LiFePO4 is een krachtige accu waarmee je met gemak al jouw elektronische apparaten oplaadt. Er wordt in een LiFePO4 accu geen gebruik gemaakt van toxisch materialen en dus is er minder kans op brandgevaar.

 

Bij een LiFePO4 accu kun je meer dan 100% van de nominale capaciteit gebruiken. Ter vergelijking ligt de capaciteit bij een standaard accu tussen de 30% en 50%.

 

Bekijk alle FAQ.

Wat is LiFePO4?

LiFePO4 is een type lithium accu dat momenteel de beste is op de markt. Bij deze populaire variant van de lithium accu zijn de cellen gevuld met een lithium-ijzer-fosfaat-substantie. Deze organische zouten zijn niet schadelijk voor het milieu.

 

De LiFePO4 is daarmee een duurzaam alternatief. De chemische samenstelling van de LiFePO4 accu is onbrandbaar. De accu is daarom beter bestand tegen oververhitting en daarmee ook veiliger dan andere lithium accu’s.

 

Bekijk alle FAQ.

Waarom LiFePO4?

Grote voordelen van de LiFePO4-technologie zijn:

 

 • Lichtgewicht;
 • Laadt snel op;
 • Lage ontladingssnelheid;
 • Lange levensduur;
 • Bestand tegen hogere temperaturen;
 • Milieuvriendelijk door gebruik organische materialmen;
 • Keuze uit verschillende amperages.

 

Bekijk alle FAQ.

Wat kost een LiFePO4-accu?

Een LiFePO4 accu is een duurder alternatief dan een conventionele accu. De prijs is onder meer afhankelijk van het merk, de capaciteit en het amperage. Een instapmodel LiFePO4 accu van 10Ah is verkrijgbaar, neem contact op met sales team.

 

De LiFePO4 accu heeft een veel langere levensduur dan een normale accu. Ook behoudt de LiFePO4 een groter deel van zijn oorspronkelijke capaciteit. Het is daarom een waardevolle investering als je altijd over stroom wilt beschikken met de voordelen van een lithium accu.

 

Bekijk alle FAQ.

Hoe LiFePO4 opladen?

Maak voor het opladen van de LiFePO4-accu gebruik van een speciale LiFePO4 acculader. Een volautomatische LiFePO4 acculader is eenvoudig in het gebruik. Na het aansluiten van je LiFePO4-accu begint de lader automatisch met opladen. De LiFePO4-accu kun je beter niet volledig opladen. Een LiFePO4-accu mag je wel veel dieper ontladen dan een conventionele accu.

 

Advies is om de LiFePO4-accu op te laden bij een temperatuur tussen 0℃ en 45℃. Overschrijd de maximale laadstroom, spanning en temperatuurlimieten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing van je speciale LiFePO4 acculader niet.

 

Bekijk alle FAQ.

Welke lader voor LiFePO4-accu?

Om je LiFePO4 accu op te laden heb je een speciale LiFePO4 acculader nodig. Er zijn ook acculaders verkrijgbaar die zowel lithium-ion en LiFePO4 accu’s kunnen laden. Meer weten? Op onze LiFePO4-pagina vind je een overzicht van onze LiFePO4-laders.

 

Bekijk alle FAQ.

Hoe lang gaat een lithium-ion accu mee?

Hoe lang een Lithium-ion (Li-ion) accu meegaat, is onder meer afhankelijk van de toepassing en hoe vaak je de accu ontlaadt. Het is daarnaast belangrijk om de accu alleen met een daarvoor geschikte lader op te laden.

 

Om de levensduur te verhogen is het ook belangrijk de accu met 50% capaciteit op te bergen. Leg deze dus nooit volledig opgeladen of ontladen weg. De gemiddelde levensduur van een lithium accu is ongeveer 3 jaar. We adviseren om de accu op tijd te vervangen, ongeacht hoe vaak ze geladen en ontladen worden.

 

Bekijk alle FAQ.

Hoe lithium-ion batterij opladen?

Het is aan te raden en lithium-ion batterij alleen de eerste keer 100% op te laden. Alle volgende keren kun je de batterij beter iets eerder uit de lader halen. Op die manier gaat je lithium-ion batterij langer mee.

 

Bekijk alle FAQ.

Wat is het verschil tussen een lithium en alkaline batterij?

Er zijn meerdere verschillen tussen een lithium en alkaline batterij. Hieronder staan de belangrijkste onder elkaar:

 • Lithium batterijen gaan over het algemeen 7x langer mee dan alkaline batterijen.
 • Alkaline batterijn zijn doorgaans goedkoper dan lithium batterijen
 • Lithium batterijen worden vaak toegepast voor professioneel gebruik, terwijl de alkaline varianten vooral worden gebruikt voor consumentenapparaten als afstandsbedieningen en radio’s.

 

Op onze pagina over primaire batterijen leest u meer informatie over alkaline en lithium batterijen. Een hoogwaardig merk dat alkaline en lithium batterijen aanbiedt, is Procell.

Wat is het verschil tussen een nikkel cadmium batterij en een nikkelmetaalhydride batterij?

Nikkel cadmium batterijen en een nikkelmetaalhydride batterijen hebben een aantal interessante verschillen van elkaar:
– Nikkelmetaalhydride batterijen hebben tot twee keer zoveel capaciteit als nikkel cadmium batterijen.
– Nikkel cadmium batterijen lijden vaak meer aan het ‘geheugeneffect’ dan de nikkelmetaalhydride batterijen.
– Nikkelmetaalhydride batterijen vergen minder onderhoud en zorg.

 

De nikkelmetaalhydride batterij kan worden beschouwd als de ontwikkeling op de nikkel cadmium batterij. Voor meer details klikt u hier.

Hoe lang gaat een lithium batterij mee?

De levensduur van een lithium batterij hangt af van verschillende factoren, zoals het type batterij, de kwaliteit van de batterij, de omstandigheden waaronder de batterij wordt gebruikt en de manier waarop de batterij wordt opgeladen en ontladen.

 

Ook verschilt de levensduur tussen de verschillende typen lithium batterijen.

 

Zo hebben lithium-ion batterijen, die vaak worden gebruikt in smartphones, laptops en elektrische voertuigen, een levensduur van ongeveer 2 tot 3 jaar of 300 tot 500 laadcycli, afhankelijk van de omstandigheden waarin ze worden gebruikt.

 

Daarentegen hebben lithium-polymeer batterijen over het algemeen een langere levensduur dan lithium-ion batterijen. Deze kunnen namelijk tot 5 jaar meegaan of hebben meer dan 1000 laadcycli, afhankelijk van de kwaliteit van de batterij en de gebruiksomstandigheden.

 

Het is belangrijk om te onthouden dat de levensduur van de batterij afneemt naarmate deze ouder wordt en dat de prestaties van de batterij na verloop van tijd afnemen. Dit kan vervolgens leiden tot kortere gebruiksduur tussen oplaadbeurten. Het is ook belangrijk om de batterij op te laden en te gebruiken volgens de aanbevelingen van de fabrikant om de levensduur van de batterij te maximaliseren.

Wat is de levensduur van een loodaccu?

Loodaccu’s zijn oplaadbare accu’s waarbij de levensduur wordt uitgedrukt in (laad)cycli. Hoe verder de accu wordt ontladen en daarna wordt opgeladen, des te minder het aantal cycli. Het aantal cycli is dus afhankelijk van de gebruikssituatie. Gemiddeld gezien hebben loodaccu’s 300 – 1000 cycli.

 

Over het algemeen hebben loodzuuraccu’s een levensduur van ongeveer 3 tot 5 jaar, afhankelijk van de omstandigheden waarin ze worden gebruikt. Als de batterij regelmatig wordt opgeladen en ontladen en op de juiste manier wordt onderhouden, kan de levensduur van de batterij worden verlengd.

Wat is de levensduur van een NiMH batterij?

NiMH batterijen staan erom bekend dat ze over een hoge capaciteit beschikken, uitgedrukt in het aantal (laad) cycli van de batterij. Bij NiMH batterijen ligt dit doorgaans tussen de 700 – 1000 cycli.

 

Wanneer de NiMH batterij herhaaldelijk diep is ontladen, beginnen de prestaties na 200 tot 300 cycli te verslechteren. Over het algemeen hebben NiMH-batterijen een levensduur van ongeveer 2 tot 3 jaar.

Welke soorten oplaadbare batterijen zijn er?

Er zijn verschillende soorten oplaadbare batterijen, waaronder:

 

 • NiMH-batterijen (nikkel-metaalhydride): Dit zijn oplaadbare batterijen met een hoge capaciteit die vaak worden gebruikt in consumentenelektronica zoals draagbare spelcomputers, afstandsbedieningen en zaklampen.

 

 • NiCd-batterijen (nikkel-cadmium): Dit zijn oplaadbare batterijen die minder vaak worden gebruikt dan NiMH-batterijen vanwege hun lagere capaciteit en gevoeligheid voor het zogenaamde “geheugeneffect”. Ze worden gebruikt in sommige toepassingen zoals draadloze telefoons en gereedschappen.

 

 • Lithium-ion batterijen: Dit zijn oplaadbare batterijen die vaak worden gebruikt in smartphones, laptops, elektrische voertuigen en andere toepassingen waarbij een hoge capaciteit en lange levensduur vereist zijn.

 

 • Lithium-polymeerbatterijen: Dit zijn oplaadbare batterijen met een hogere energiedichtheid dan lithium-ion batterijen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij een lichtgewicht en dunne batterij vereist is, zoals mobiele telefoons en tablets.

 

 • Loodzuuraccu’s: Dit zijn oplaadbare batterijen die vaak worden gebruikt in toepassingen zoals auto’s, boten en motorfietsen vanwege hun hoge capaciteit en vermogen om grote stroomstoten te leveren.

 

 • Lithium-ijzer-fosfaat batterijen: Deze batterijen hebben een lange levensduur omdat ze veel laad- en ontlaadcycli kunnen doorstaan. Hierdoor worden ze vaak gebruikt in elektrische en hybride voertuigen, energieopslagsystemen en draagbare elektronica.

 

 • Zink-koolstofbatterijen: Dit zijn oplaadbare batterijen die minder vaak worden gebruikt dan de bovengenoemde batterijtypen vanwege hun lagere capaciteit en levensduur. Ze worden soms gebruikt in elektronische apparaten.

 

Het is belangrijk om de juiste oplaadbare batterij te kiezen voor de desbetreffende toepassing. Daarnaast dient de batterij op de juiste manier te worden opgeladen en onderhouden te worden om de levensduur te maximaliseren.

Wat is diepontlading?

Diepontlading betekent het volledig ontladen van een batterij of accu. De accu wordt als het ware verder ontladen dan de minimale toegestane accuspanning (ook wel bekend als het ‘cut-off’ punt). Hierdoor ontstaat interne beschadiging van de accu, wat ertoe kan leiden dat de accu kapotgaat en dus niet meer gebruikt kan worden.

Wat zijn de meest gebruikte soort batterijen?

De meest gebruikte soort batterijen zijn zonder twijfel de alkaline batterijen. Het leveren van veel energie is een belangrijk kenmerk (ook bij lage temperaturen). Ze worden vaak gebruikt voor apparaten die langdurig weinig stroom verbruiken. Klik hier voor meer informatie over alkaline batterijen en andere soorten.

Wat is de meest gebruikte accu?

De meest gebruikte accu is de loodaccu. Dit komt door de eenvoudige opbouw van de accu en een doorgaans lage prijs. Voor meer informatie over dit accutype, evenals een aanbeveling van een merk dat interessante loodaccu’s aanbiedt, klikt u hier.

Is de hoogte van de capaciteit bepalend voor de gebruiksduur?

Ja. Hoe hoger de capaciteit, hoe langer de batterij mee gaat. De capaciteit wordt uitgedrukt in Ampère uur (Ah) of milli-Ampère uur. (mAh). Je kunt meestal op de batterij zelf en op de verpakking lezen hoe hoog de capaciteit van de batterij is. Voor de toepassings-apparatuur levert meer capaciteit dus meer gebruiksduur. Het is dus niet schadelijk om sterkere batterijen te gebruiken, wel schadelijk is het gebruik van andere voltages dan aangegeven.

Hoe werkt een batterij?

Een batterij is een cel die door middel van interne chemische reacties elektrische energie kan afstaan. De cel bestaat uit een plus- en een minpool die gescheiden zijn door een laag van elektrolyt. De negatieve pool wordt via het apparaat waarin de batterij wordt gelegd in contact gebracht met de positieve pool en geeft op deze wijze elektriciteit af.

Wat zijn lithium batterijen?

Dit zijn een bepaald type batterijen die een aantal onderscheidende punten hebben:

 

 • Lithium is een goede oplossing wanneer een hoog piekvermogen wordt gevraagd.
 • Ze gaan gemiddeld 7x langer mee dan alkaline batterijen.
 • Lithium werkt bij temperaturen van -20 tot +40 graden.

 

Lithium batterijen kenmerken zich door een zeer geringe zelfontlading. Per jaar is de zelfontlading slechts 1% van de capaciteit. De spanning bij deze batterij is exceptioneel hoog. Op dit informatieblad wordt een aantal merken genoemd die lithium batterijen produceren, evenals de verschillende productvarianten die daarbij horen. Lithium is een licht metaal met een uitzonderlijke hoge capaciteit (3,86 Ah/gram). Wanneer men lithium met andere chemische stoffen mengt zoals mangaan of zwavel resulteert dit in een batterij met veel energie, een laag gewicht, verminderde zelfontlading en het vermogen om te presteren onder extreme omstandigheden.

 

Toepassingen van lithium batterijen

 

Lithium wordt voor zeer veel toepassingen gebruikt; van mobiele telefoons en microprocessors tot aan grote industriële werksituaties zoals in de olie- en gasindustrie en ruimtevaart.

 

Voor meer informatie over lithium batterijen, klik hier.

Wat zijn alkaline batterijen?

Alkaline batterijen zijn de meest gebruikte soort batterijen. Er zijn een aantal kenmerken van dit type:

 

 • Ze hebben een lage aanschafprijs
 • De alkaline batterijen leveren veel energie, ook bij lage temperaturen
 • Alkaline batterijen hebben een lage zelfontlading

 

Voor meer informatie over dit type batterijen, klik hier.

Wat is een loodaccu?

Een loodaccu is het meest gebruikte type accu. Loodaccu’s beschikken over verschillende voordelen:

 

 • Ze hebben een eenvoudige opbouw
 • Hebben doorgaans een lage prijs
 • Zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen als telecommunicatie, datacenters, spoorwegen, defensie en beveiligingssystemen

 

Klik hier voor meer informatie over loodaccu’s.

Wat is een lithium ijzerfosfaat accu?

Een lithium-ijzer-fosfaat accu is een accutype dat beschikt over een chemie die al sinds 1996 bestaat. Hieronder worden een aantal kenmerken benoemd:

 

 • Lithium-ijzer-fosfaat accu’s kunnen snel worden opgeladen tot 100%
 • Slaat energie beter op dan de meeste andere loodaccu’s (100% i.p.v. 85% bij andere loodaccu’s)

 

Klik hier voor meer informatie over lithium-ijzer-fosfaat accu’s.

Wat is een nikkel cadmium batterij?

Dit is een type batterij dat is uitgevonden in 1899 door Waldmar Jungner. Een aantal kenmerken:

 

 • De accu is zeer robuust en kan snel worden opgeladen tegen weinig stress
 • Presteert goed bij lage temperaturen

 

Klik hier voor meer details over nikkel cadmium batterijen.

Wat betekent interne weerstand voor een batterij?

Bepaalde (chemische) systemen kunnen gemakkelijker energiestromen aan dan andere systemen. Naast de spanning (volt) is ook de interne weerstand (Ohm) van de batterij belangrijk. Batterijsoorten met een lage interne weerstand zijn respectievelijk Nikkel Cadmium, Nikkel Hydride, alkaline, Lithium foto en kwikoxide. Een hogere interne weerstand hebben Lithium, zinklucht, zilveroxide en zinkkool

Wat betekent mAh precies?

De capaciteit en dus de gebruiksduur van een batterij hangt af van de stroomsterkte, uitgedrukt in duizendste van Ampère, oftewel milli-Ampère (mA) vermenigvuldigd met het aantal uren (de h van "hours", uren) dat de batterij stroom kan geven.

Hoe herken je formaten primaire batterijen?

Formaten hebben een naam, en kunnen ook een code hebben. De namen zijn min of meer in alle landen gelijk, hoewel er in de volksmond vaak andere termen worden gebruikt. De codes zijn overal anders, bv de internationale IEC-code en de Amerikaanse code. Ook gebruikt elk merk vaak zijn eigen codes. Het is dan ook vaak moeilijk om de codes op verpakkingen te herkennen. De IEC-code is toch wel de meest gangbare. De batterijensoorten zijn in de IEC-code te herkennen aan de letters. Alkaline bijvoorbeeld is LR genoemd.

 

IEC-code VS-code Naam Volksmond Afmetingen (mm) (diamtr x hoogte)*
LR3 AAA Micro Potlood 10,5×44,5
LR6 AA Mignon Penlite 14,5×50,5
LR14 C Baby Engelse staaf 26,2×50
LR20 D Mono Grote staaf, mono 34,5×61,5
6LR61 E 9 Volt E-blokje 26,5×17,5×48
3LR12 Normal 4,5Volt 26x22x67

 

* hier kunnen soms enkele tolerantieverschillen in zijn.

Inschrijven voor de nieuwsbrief: