Naar de webshop

FAQ


Klik op één van de knoppen om alleen de FAQ over ‘batterijen’ of ‘verlichting’ te zien. Wilt u alle FAQ zien? Klik dan op de de knop ‘algemeen’.

algemeenbatterijenverlichting

Wat zijn de bedrijfsgegevens van Elfa zoals BTW-nummer en KVK nummer?

Elfa Elementenfabriek B.V.
Madridstraat 5 – 7
1175 RK Amsterdam (Lijnden)
BTW: NL800906305B01
KVK: 33068133

Bank IBAN EUR: NL40INGB0007235888
Bank IBAN USD: NL65INGB0020030126
Swift / BIC: INGBNL2A
Bank IBAN GBP (UK) GB74BUKB20490843454959
Swift / BIC: BUKBGB22

Hoe lang bestaat Elfa?

Elfa bestaat al meer dan 100 jaar. Kijk hier voor meer informatie over de geschiedenis van Elfa.

Welke soorten niet oplaadbare batterijen zijn er?

Alkaline batterijen, lithium batterijen en specialistische batterijen zoals Air-alkaline en ZincAir-alkaline. Alkaline batterijen zijn vaak betaalbaar en ideaal voor toepassingen waarbij het stroomverbruik gewoonlijk laag is. Lithium batterijen gaan tot 7 keer langer mee en kunnen een hoger piekvermogen bieden. Meer informatie over de verschillende soorten niet-oplaadbare batterijen (primaire batterijen) vindt u hier.

Wat is RoHS?

RoHS staat voor Restriction of the use of certain Hazardous Substances (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen). In februari 2003 werd de Europese RoHS-richtlijn van kracht. Het betreft het gebruik van lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, PBB en PBDE. Het loodvrij solderen is een belangrijk onderdeel van deze richtlijn. Voor de complete EU richtlijn, klikt u hier.

Heeft Elfa een RoHS verklaring?

Ja. In deze verklaring bevestigt Elfa dat haar assemblagewerkplaats RoHS conform werkt. Volledigheidshalve melden wij hier dat de RoHS richtlijnen niet van toepassing zijn op batterijen.

Kunnen alkaline batterijen worden herladen?

Nee, normale alkaline batterijen niet. Wel bestaan er oplaadbare alkaline batterijen, maar daaraan zijn grote nadelen verbonden:

 

 • Ten eerste heb je een speciale lader nodig, die meestal relatief duur is. Laden van alkaline batterijen in laders die voor de echte oplaadbare nikkel-hydride- en nikkel-cadmium batterijen bestemd zijn, kan zeer gevaarlijk zijn (explosierisico).

 

 • Ten tweede kan de spanning van een alkaline batterij al snel onder een kritiek punt dalen, waarna je haar niet meer kunt opladen. Het probleem is dat je tijdens het gebruik niet weet wanneer dit punt is bereikt. Je moet dus voor de zekerheid al snel weer opladen, wat nadelig is als je het apparaat gedurende langere tijd wilt gebruiken.

 

 • Ten derde krijg je bij het herladen van de alkaline batterijen nooit de volle capaciteit terug. Als de batterijen enkele malen gebruikt zijn, wordt de beschikbare energie al snel steeds minder. In de praktijk zul je ze hooguit enkele tientallen malen in beperkte mate kunnen herladen. Het netto rendement is echter zeer gering. Vanwege deze nadelen kan je beter echte oplaadbare batterijen kopen. Het enige gebruiksvoordeel bij het opladen van alkaline batterijen is de hogere aanvangsspanning. Maar deze spanning daalt op een gegeven moment zelfs onder die van de echte oplaadbare batterijen.

Wat is NEN?

NEN staat voor het Nationale Normalisatie-Instituut. Wie meedoet aan normalisatie, deelt zijn kennis om er samen met anderen voordeel uit te halen. Normalisatie streeft naar efficiënte, veilige, gezonde en duurzame producten en processen. Op een slimme manier worden meerdere belangen met elkaar verenigd. In Nederland is NEN het nationale normalisatie-instituut. Zij werken in Europees (CEN, CENELEC en ETSI) en wereldwijd (ISO, IEC en ITU) verband aan economische groei en welzijn. Als Nederlands centrum van normalisatie helpt NEN bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken.

 

Klik hier voor de website van NEN.

Wat moet ik weten over air-alkaline batterijen?

Een onderscheidend systeem binnen de verschillende primaire batterijsoorten is air-alkaline. De batterij gebruikt zuurstof (O2) uit de lucht als kathode. De zuurstof wordt via gaatjes in de behuizing naar de kathode geleid waar reductie (opnemen van elektronen) plaatsvindt op een koolstof laag. Omdat in de batterijbehuizing alleen een anode ondergebracht hoeft te worden, is de energiedichtheid per gewicht gemiddeld hoog, tussen 220–300 Wh/kg (in vergelijking met 99–123 Wh/kg van een silver-oxide batterij).

 

Een bijkomend voordeel van deze batterij is de relatief lage kostprijs en het milieuvriendelijke karakter. Deze batterijen hebben een oneindige bewaartijd totdat ze zijn geactiveerd door ze aan lucht bloot te stellen. Na activering is de houdbaarheid vrij kort door een hoge zelfontlading. Een ander nadeel: eens geactiveerd, is het chemische proces van energieproductie niet meer te stoppen, maar wel af te remmen.

 

Toepassingen van air-alkaline batterijen:

 

 • Spoorweg signaalverlichting
 • Wegwerk signaalverlichting
 • Boeiverlichting en signaalverlichting op zee
 • Telecommunicatie
 • Parkeermeters
 • Afrastering

Wat is de Stibat?

Stibat staat voor Stichting Batterijen. Dit is de organisatie die de inzamelactiviteiten voor lege batterijen in Nederland coördineert. Zij ontwikkelen activiteiten op diverse terreinen om iedereen te informeren over het hoe en waarom van de inzameling van lege batterijen. En dat gebeurt zonder winstoogmerk. Sinds 1995 is er een wettelijke regeling die voorschrijft dat gebruikte batterijen door of namens producenten en importeurs van batterijen ingezameld en gerecycled moeten worden. Stibat heeft deze taak op zich genomen. Per batterij moet een zogenaamde verwijderingsbijdrage betaald worden. Elfa is aangesloten bij de Stibat en belast per batterij de betreffende verwijderingsbijdrage aan u door.

 

Stibat regelt dat batterijen ingezameld worden. Lege batterijen horen namelijk niet in de vuilnisbak. Er kunnen stoffen inzitten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals de zware metalen kwik, lood en cadmium. Deze brengen het milieu schade toe wanneer ze bij het huisvuil worden weggegooid. Daarom is het goed dat steeds meer mensen lege batterijen apart inleveren. Gescheiden van het andere afval. Niet alleen de bekende penlite batterijen kunnen worden ingeleverd, maar ook knoopcellen en de accu’s in bijvoorbeeld mobiele telefoons, foto- en filmcamera’s en snoerloos gereedschap. Oplaadbare batterijen gaan weliswaar langer mee dan batterijen voor eenmalig gebruik; op een gegeven moment functioneren ze echter ook niet meer goed en moeten eveneens op een verantwoorde manier worden afgedankt. Door lege batterijen apart in te leveren, wordt niet alleen het milieu gespaard, maar de herbruikbare metalen van de batterij worden gerecycled voor hergebruik (denk aan nikkel, staal en zink). Daarvan worden weer nieuwe producten gemaakt, zoals zinken dakgoten, vangrails, maar ook weer nieuwe batterijen. Van 25 miljoen kilo gerecyclede batterijen is daardoor over een periode van twaalf jaar 13 miljoen kilo bruikbare metalen teruggewonnen! Dat is een forse besparing op onze bodemschatten.

 

Kijk hier voor meer informatie.

Wat betekent verwijderingsbijdrage?

Voor alle producten waar een batterij in (of los bij) zit, moet verplicht een verwijderingsbijdrage aan Stibat betaald worden. Dit is in lijn met de internationale wet- en regelgeving (milieu). Dit geldt ook voor apparaten waar batterijen bij meegeleverd worden (denk aan zaklampen).
Batterijen kunnen ingeleverd worden bij het gemeentelijke of regionale kca-depot of via andere inzamelkanalen. Bedrijfsmatig gebruikte batterijen kunt u door een inzamelbedrijf met vergunning laten ophalen.

Hoe werkt een oplaadbare batterij?

Je kan de werking van een oplaadbare batterij vergelijken met die van een autoaccu. Als zij leeg is, kan zij weer worden opgeladen en opnieuw worden gebruikt. Bij een optimale behandeling kunnen deze batterijen tot duizenden keren worden herladen. Door de constante spanning (1,2 Volt) werkt een oplaadbare batterij van het begin tot het eind vrijwel even krachtig. Daarna houdt zij er vrij plotseling mee op en moet zij worden geladen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van oplaadbare batterijen?

Ze gaan extreem lang mee in het gebruik omdat ze in principe duizend maal kunnen worden herladen. Ze zijn weliswaar duurder in de aanschaf dan niet oplaadbare alkaline batterijen, maar als je regelmatig batterijen gebruikt verdien je de investering van de batterij en het bijbehorend laadapparaat heel snel terug. Je hoeft dan ook niet meer steeds terug voor een nieuw setje batterijen.

 

Omdat oplaadbare batterijen zo lang meegaan komen er automatisch minder Alkaline-batterijen in het afval terecht en dat is dan weer beter voor ons milieu. Informeer vooraf of uw toepassing geschikt is voor het gebruiken van oplaadbare batterijen.

Wat is een knoopcel of knoopbatterij?

Een knoopbatterij is een ronde batterij waarvan de diameter meestal groter is dan de hoogte ervan. Soms zijn ze uiterst klein en dan lijken ze sterk op een knoop of knop. Daarom worden ze ook wel knoopcellen genoemd.

Welke afkortingen voor batterijsystemen bestaan er?

Dit zijn de gangbare afkortingen voor de batterijsystemen. Dit zijn de termen die universeel worden gehanteerd en deze kunt u ook in deze productcatalogus terugvinden. Een round batterij (zie tabel) is rond en een flat is plat. Een P is de benaming voor alle batterijen die niet rond zijn. Achter veel chemische afkortingen kunnen dus, naast een R ook een F (flat) of een P, komen te staan.

 

B = Lithium carbon monofluoride (low drain) BR
C = Lithium mangaan dioxide (high drain) CR
E = Lithium thionyl chloride ER
F = Lithium iron disulfide FR
G = Lithium Copper oxide GR
K = Cadmium KR
L = Alkaline LR
M = Mercury MR
P = Oxygen PR
S = Silver SR

 

Een LR batterij is dus een ronde alkaline batterij. Een platte alkaline batterij zou dus een LF batterij worden enzovoorts.

Waarvoor wordt een knoopbatterij gebruikt?

Er zijn enorm veel toepassingen. De belangrijkste zijn horloges, camera's en hoorapparaten. Daarnaast zijn rekenmachientjes, spelletjes en autoalarms grote verbruikers.

Wat voor soort knoopbatterijen zijn er?

Er bestaan diverse systemen. De eigenschappen zijn afgestemd op de belangrijkste toepassingen.

Zilveroxide (horloges, camera’s): Hoge constante spanning, zelfontlading minder dan 5% per jaar.

Alkaline (elektrische apparaten): Levert grote stromen, spanning daalt tijdens gebruik, zelfontlading minder dan 3% per jaar.

Lithium (camera's en elektronische apparaten): Zelfontlading minder dan 1% per jaar, niet geschikt voor zware belasting.

Zinklucht (hoortoestellen): Hoge capaciteit, zelfontlading 3% per jaar (indien niet geactiveerd).

Kwikoxide (elektrische apparaten, hoortoestellen en camera's): Levert grote stromen, zelfontlading 2% per jaar, milieuonvriendelijk 15% kwik.

Kwikhoudende batterijen worden sinds 1998 niet meer geproduceerd, en vanaf 1999 niet meer door de fabrieken geleverd. Voor een klein aantal van deze batterijen is een vervangende zinklucht batterij op de markt.

Is een oplaadbare batterij van 1,2 Volt altijd voor alles te gebruiken?

Meestal wel. Alkaline batterijen hebben alleen in het begin van het gebruik een spanning van 1,5 Volt, maar al snel daalt deze en uiteindelijk komt ze zelfs onder het niveau van een oplaadbare batterij. Oplaadbare batterijen hebben daarentegen een heel stabiel spanningsverloop.

Wat zijn nadelen van oplaadbare batterijen?

 1. Oplaadbare batterijen houden er op een gegeven moment plotseling mee op. Als je bijvoorbeeld met je fotocamera (winder, flitser) op reportage bent, zou je vrij abrupt voor een verrassing kunnen komen te staan. Bij alkaline batterijen neemt de spanning langzamer af, die houden er geleidelijker mee op.
 2. Ze zijn iets duurder dan alkaline batterijen, ook omdat je nog een lader moet aanschaffen.
 3. Oplaadbare nikkel-cadmium batterijen bevatten 15% van het zware metaal cadmium, ze kunnen echter uitstekend worden gerecycled.
 4. NiCd heeft als bezwaar dat je ze eerst volledig moet ontladen alvorens ze weer herladen kunnen worden, doe je dat niet dan ontstaat er al gauw een geheugenblok, waardoor je ze niet meer vol kan krijgen. NiMH batterijen hebben daar geen last van, die kan je dus op elk gewenst moment (bij)laden.

Waarom zit er altijd zilveroxide in horlogebatterijen?

De spanning van dit systeem is hoog en blijft lang constant. De tijd moet altijd betrouwbaar zijn, vandaar dit type.

Wat is het specifieke kenmerk van alkaline knoopbatterijen?

Ze kunnen hoge stromen leveren, want het beginspanningsniveau is 1,5 Volt. Wel daalt die spanning na een tijdje relatief sterk. Daarom zijn deze batterijen minder geschikt en betrouwbaar voor camera's en meetapparatuur.

Waarom gaan lithium knoopbatterijen zo lang mee?

Lithium batterijen houden het, ook als ze niet of nauwelijks worden gebruikt, heel lang vol - soms wel tien jaar. Per jaar is de zelfontlading slechts 1% van de capaciteit.

Waarom zit er een sticker op een zinklucht batterij?

Pas wanneer men de sticker van deze batterij af haalt, activeert de lucht de batterij. Via gaatjes dringt de zuurstof de batterij binnen. Doordat het actieve materiaal van buiten komt, is er meer plaats in de batterij voor capaciteit. Zo is de levensduur lang, en de ontlaadcurve vlak. Op vrijwel dezelfde manier werkt de air-alkaline batterij.

Kunnen knoopbatterijen tegen hoge en lage temperaturen?

De maximaal toelaatbare temperaturen voor een knoopbatterij zijn -55° en +125° Celsius. De beste werkomgeving voor de meeste knoopcellen is echter is die waar de temperaturen liggen tussen +10° en +35° Celsius.

Bestaan er oplaadbare knoopbatterijen?

Er zijn diverse types oplaadbare knoopbatterijen. Ze worden meestal ingebouwd in de verschillende apparaten. In de winkel zijn ze zelden verkrijgbaar, mede door de geringe vraag.

Waar zit de plus- en de minpool van een knoopbatterij?

De minpool zit aan de bovenkant en de pluspool aan de iets bredere onderkant. Op de pluskant staat vaak het merk en het typenummer; deze kant ligt bijna altijd boven bij het plaatsen van de batterij.

Hoe weet je welke hoortoestelbatterij je moet hebben?

De formaten van hoorbatterijen zijn herkenbaar aan de sticker op de batterijverpakking. Hoorbatterijen zijn meestal per 6 st. in blister verpakt, als volgt:

 

Batterij    Kleur     Toepassing

5             rood      Mini toestellen in het gehoorkanaal

10           geel       Mini toestellen in het gehoorkanaal

13           oranje   Toestellen achter het oor en in de oorschelp

312         bruin     Toestellen in gehoorkanaal

675         blauw    Toestellen achter het oor

Hoe lang gaan hoortoestelbatterijen mee?

Dat hangt sterk af van het type en de intensiteit van het gebruik. Over het algemeen gaat de grote batterij van het type 675 circa drie weken mee, terwijl de kleinste batterijen (de 5 en 10) slechts enkele dagen meegaan.

Wat is LED-verlichting?

LED staat voor Light Emitting Diode, en wordt gezien als het lichtsysteem van nu en de toekomst.

LED’s kunnen gezien worden als de opvolgers van gloeilampen. Gloeilampen brengen als nadeel met zich mee dat na enige tijd het gloeidraad doorbrandt. Bij LED’s is dit niet het geval omdat er geen gebruik wordt gemaakt van gloeidraad.

LED’s zetten de stroom direct om in licht. Op deze manier wordt er veel minder stroom verbruikt. Bij een normale lamp moet eerst de stroomdraad gaan gloeien. Een ander voordeel is de veel langere levensduur van LED’s. Een LED kan meer dan tien jaar achter elkaar branden zonder stuk te gaan.

 

De voordelen van LED’s op een rijtje:

 • Zeer zuinig met stroom: veel licht voor weinig energie.
 • Extreem lange levensduur (20.000-100.000 uur)
 • LED’s kunnen eigenlijk niet kapot en is goed bestand tegen trillingen doordat een kwetsbare gloeidraad ontbreekt.
 • Kan temperatuurverschillen aan.
 • Met lenzen kan er ‘gespeeld’ worden met de lichtbundel uit een LED. Men kan bijvoorbeeld de bundel breder of smaller maken.

 

Nadelen (vooral bij ‘oudere LED’s):

 • De kleur van het licht neigt naar blauw

Wat beïnvloedt de levensduur van primaire batterijen?

De belangrijkste factoren hiervoor zijn de chemie van de batterij, omgevingstemperatuur en het energieverbruik van de toepassing.

 

Meer informatie lees u hier.

Wat zijn de verschillen in fittingen?

Er zijn een groot aantal fittingen mogelijk aan de verschillende lampen. Hieronder de meest voorkomende:

 • Schroeffittingen: De bekendste zijn de kleine (E14) en de grote (E27). Daarnaast kennen we ook de Goliath-fitting (E40).
 • Steekfittingen: Dit betekent dat de lamp één of meerdere voeten heeft, waardoor hij in één beweging in de fitting gestoken kan worden. Deze klemt de voet(en) meestal automatisch vast, maar soms moet er geschroefd worden. Steekfittingen zijn er van heel klein tot vrij groot.
 • TL-fittingen: Rechte tl-buizen hebben allemaal een eigen fitting-systeem.
 • Bajonetfittingen: Deze fittingen worden in de lamp geduwd waardoor de pinnetjes aan de zijkant achter een opening kunnen blijven haken.

Wat zijn gloeilampen?

Een gloeilamp bestaat uit een vacuüm getrokken of met glas gevulde glazen bol met daarin een gloeidraad, ook wel filament genoemd. Als er stroom door de gloeidraad vloeit gaat deze gloeien en licht uitzenden. Er bestaan verschillende soorten gloeilampen voor verschillende toepassingen. Dit hangt af van het soort edelgas dat eraan toegevoegd is. In het algemeen spreken we van 3 soorten gloeilampen: de ‘gewone’ (krypton) gloeilamp, de halogeen gloeilamp en de xenon gloeilamp.

 

 • Krypton gloeilamp 90 tot 95 procent van de stroom die een gloeilamp gebruikt wordt omgezet in warmte. Dit betekent dat maar 5 tot 10 procent van de energie daadwerkelijk wordt omgezet in licht. Een gloeilamp is dus niet erg efficiënt. Gloeilampen zijn het minst energiezuinig en hebben een brandduur van gemiddeld 1.000 uur.
 • Halogeen gloeilamp De halogeen lamp is een soort gloeilamp die dankzij het halogeengas extra veel licht geeft. Deze gaat ook langer mee dan een gewone gloeilamp en het verbruik voor sommige toepassingen ligt ook 30% lager. De halogeen lamp is wel duurder in aanschaf, maar onderscheidt zich van andere gloeilampen door het hoge lichtrendement en de uitstekende kleurweergave. Verder zijn de prestaties ongeveer de gehele levensduur constant en zijn halogeenlampjes vaak kleiner dan gewone gloeilampen.
 • Xenon gloeilamp Bij xenonverlichting wordt er gas ontstoken. Door gasontlading in de xenon verlichting ontstaat er een vlamboog die tot 3x meer lichtopbrengst heeft dan een gewone halogeen lamp. Na ongeveer 2.500 branduren is de lichtopbrengst nog zo’n 70%, dat is nog altijd meer dan een goede halogeenlamp.

Wat zijn ATEX gecertificeerde lampen?

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives, oftewel een explosieve atmosfeer. Als een lamp ATEX gecertificeerd is, betekent dit dat deze lamp geschikt is voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving. Of een lamp wel of niet ATEX-gecertificeerd is kan men zien op de behuizing van de lamp. De certificering is er in gedrukt. Elfa heeft van een aantal toonaangevende merken deze ATEX gecertificeerde lampen in haar assortiment. Kijk hier voor meer informatie.

Welke ATEX coderingen worden onderscheiden?

Of een lamp wel of niet ATEX-gecertificeerd is kan men zien op de behuizing van de lamp. De certificering is er in gedrukt. Dit bestaat uit een aantal coderingen. Deze coderingen en hun betekenissen zijn de volgende:

 

 • CE: Deze code onderschrijft dat het product aan alle gestelde kwaliteitseisen van de EU voldoet.
 • Ex: Het specifieke teken voor explosiepreventie.
 • G, D of GD: Toepasbaar in gas (G), stof (D) of beide (GD) atmosferen.
 • E Ex: Goedgekeurd voor gebruik in explosieve ruimten volgens de laatste gemeenschappelijke Europese eisen.
 • E ib: Mate van bescherming.
 • IIA, IIB of IIC: De gas groep waarbinnen het product valt. (Bij IIA is het risico op ontvlamming het kleinst, bij IIC het grootst).
 • T1 t/m T6: Temperatuurclassificatie van de gebruikte gloeilamp. Classificatie naar de maximumtemperatuur van de oppervlakte, waarbij T1 de hoogste temperatuur heeft en T6 het laagste.

 

Een ATEX certificering dient te worden afgegeven door een notified body zoals KEMA of DEMKO. Indien de lamp door een niet gecertificeerd keuringsinstituut wordt beoordeeld is de zone waarin de certificering wordt toegekend, maximaal 2. Dit is de laagste beschermingsklasse. Voor meer informatie over ATEX kijk hier.

Waar staat ATEX voor?

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives, oftewel een explosieve atmosfeer.

 

Onder een explosieve atmosfeer wordt het volgende verstaan: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele mengsel.

Sinds Juli 2003 echter zijn de ATEX 95 en ATEX 137 ingevoerd; richtlijnen die speciaal geschreven zijn om de aandacht te focussen op veiligheid in explosieve ruimten en die het gebruik van explosieveilige producten wettelijk verplicht stellen in dit soort ruimten.

De richtlijn geldt voor alle ondernemingen waar “door het gebruik van brandbare stoffen een gevaarlijke explosieve atmosfeer kan ontstaan en het daardoor tot explosiegevaar kan komen”. Voor meer informatie over ATEX kijk hier.

Welke ATEX zones worden onderscheiden en wat betekenen ze?

Bij ATEX wordt gesproken over gevarenzones.

 

De omgevingsatmosfeer en de heersende omstandigheden op de werkplek zijn allesbepalend voor de installatiemethoden van het toe te passen materieel en de keuze van de te gebruiken arbeidsmiddelen. Het is daarom een eerste vereiste dat er een gevarenzone indeling wordt gemaakt van de gebieden die met het oog op gas- en stofexplosiegevaar gevaarlijk zouden kunnen zijn.

Die potentieel gevaarlijke gebieden worden op grond van frequentie en duur van het optreden van een explosieve atmosfeer in gevarenzones onderverdeeld:

 

 • Zone 0, 1 en 2: bij kans op een gasontploffing (een mengsel van brandbaar gas, damp of nevel met lucht).
 • Zone 20, 21 en 22: bij kans op een stofontploffing (een wolk brandbare stof).

Hierbij geldt dat het laagste getal de gevaarlijkste zone aangeeft. Naarmate een gevarenzone zwaarder is ingedeeld worden er ook strengere eisen gesteld aan de inrichting van de werkomgeving en aan de toepassing en het gebruik van materieel en beveiligingssystemen. Voor meer informatie over ATEx kijk hier.

Waar vind ik nog meer achtergrondinformatie over ATEX?

Er is veel informatie beschikbaar. De meeste informatie vindt u hier.

 

Daarnaast hieronder een aantal interessante websites.

Wat is het verschil tussen IECEx en ATEX?

ATEX wordt gedreven door EU-wetgeving, terwijl IECEx een vrijwillig certificatieschema is. Beide bieden echter een geaccepteerde manier om aan te tonen dat aan de IEC-normen wordt voldaan. Het verschil tussen ATEX en IECEx is in eerste instantie dat ATEX alleen geldig is in de EU en IECEx wereldwijd geaccepteerd. Kijk hier voor meer informatie over ATEX.

Wat is het verschil tussen een lithium en alkaline batterij?

Er zijn meerdere verschillen tussen een lithium en alkaline batterij. Hieronder staan de belangrijkste onder elkaar:

 • Lithium batterijen gaan over het algemeen 7x langer mee dan alkaline batterijen.
 • Alkaline batterijn zijn doorgaans goedkoper dan lithium batterijen
 • Lithium batterijen worden vaak toegepast voor professioneel gebruik, terwijl de alkaline varianten vooral worden gebruikt voor consumentenapparaten als afstandsbedieningen en radio’s.

 

Voor meer informatie over alkaline en lithium batterijen klikt u hier.

Wat is het verschil tussen een nikkel cadmium batterij en een nikkelmetaalhydride batterij?

Nikkel cadmium batterijen en een nikkelmetaalhydride batterijen hebben een aantal interessante verschillen van elkaar:
– Nikkelmetaalhydride batterijen hebben tot twee keer zoveel capaciteit als nikkel cadmium batterijen.
– Nikkel cadmium batterijen lijden vaak meer aan het ‘geheugeneffect’ dan de nikkelmetaalhydride batterijen.
– Nikkelmetaalhydride batterijen vergen minder onderhoud en zorg.

 

De nikkelmetaalhydride batterij kan worden beschouwd als de ontwikkeling op de nikkel cadmium batterij. Voor meer details klikt u hier.

Wat zijn de meest gebruikte soort batterijen?

De meest gebruikte soort batterijen zijn zonder twijfel de alkaline batterijen. Het leveren van veel energie is een belangrijk kenmerk (ook bij lage temperaturen). Ze worden vaak gebruikt voor apparaten die langdurig weinig stroom verbruiken. Klik hier voor meer informatie over alkaline batterijen en andere soorten.

Wat is de meest gebruikte accu?

De meest gebruikte accu is de loodaccu. Dit komt door de eenvoudige opbouw van de accu en een doorgaans lage prijs. Voor meer informatie over dit accutype, evenals een aanbeveling van een merk dat interessante loodaccu’s aanbiedt, klikt u hier.

Is de hoogte van de capaciteit bepalend voor de gebruiksduur?

Ja. Hoe hoger de capaciteit, hoe langer de batterij mee gaat. De capaciteit wordt uitgedrukt in Ampère uur (Ah) of milli-Ampère uur. (mAh). Je kunt meestal op de batterij zelf en op de verpakking lezen hoe hoog de capaciteit van de batterij is. Voor de toepassings-apparatuur levert meer capaciteit dus meer gebruiksduur. Het is dus niet schadelijk om sterkere batterijen te gebruiken, wel schadelijk is het gebruik van andere voltages dan aangegeven.

Hoe werkt een batterij?

Een batterij is een cel die door middel van interne chemische reacties elektrische energie kan afstaan. De cel bestaat uit een plus- en een minpool die gescheiden zijn door een laag van elektrolyt. De negatieve pool wordt via het apparaat waarin de batterij wordt gelegd in contact gebracht met de positieve pool en geeft op deze wijze elektriciteit af.

Wat zijn lithium batterijen?

Dit zijn een bepaald type batterijen die een aantal onderscheidende punten hebben:

 

 • Lithium is een goede oplossing wanneer een hoog piekvermogen wordt gevraagd.
 • Ze gaan gemiddeld 7x langer mee dan alkaline batterijen.
 • Lithium werkt bij temperaturen van -20 tot +40 graden.

 

Lithium batterijen kenmerken zich door een zeer geringe zelfontlading. Per jaar is de zelfontlading slechts 1% van de capaciteit. De spanning bij deze batterij is exceptioneel hoog. Op dit informatieblad wordt een aantal merken genoemd die lithium batterijen produceren, evenals de verschillende productvarianten die daarbij horen. Lithium is een licht metaal met een uitzonderlijke hoge capaciteit (3,86 Ah/gram). Wanneer men lithium met andere chemische stoffen mengt zoals mangaan of zwavel resulteert dit in een batterij met veel energie, een laag gewicht, verminderde zelfontlading en het vermogen om te presteren onder extreme omstandigheden.

 

Toepassingen van lithium batterijen

 

Lithium wordt voor zeer veel toepassingen gebruikt; van mobiele telefoons en microprocessors tot aan grote industriële werksituaties zoals in de olie- en gasindustrie en ruimtevaart.

 

Voor meer informatie over lithium batterijen, klik hier.

Wat zijn alkaline batterijen?

Alkaline batterijen zijn de meest gebruikte soort batterijen. Er zijn een aantal kenmerken van dit type:

 

 • Ze hebben een lage aanschafprijs
 • De alkaline batterijen leveren veel energie, ook bij lage temperaturen
 • Alkaline batterijen hebben een lage zelfontlading

 

Voor meer informatie over dit type batterijen, klik hier.

Wat is een loodaccu?

Een loodaccu is het meest gebruikte type accu. Loodaccu’s beschikken over verschillende voordelen:

 

 • Ze hebben een eenvoudige opbouw
 • Hebben doorgaans een lage prijs
 • Zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen als telecommunicatie, datacenters, spoorwegen, defensie en beveiligingssystemen

 

Klik hier voor meer informatie over loodaccu’s.

Wat is een lithium ijzerfosfaat accu?

Een lithium ijzerfosfaat accu is een accutype dat beschikt over een chemie die al sinds 1996 bestaat. Hieronder worden een aantal kenmerken benoemd:

 

 • Lithium ijzerfosfaat accu’s kunnen snel worden opgeladen tot 100%
 • Slaat energie beter op dan de meeste andere loodaccu’s (100% i.p.v. 85% bij andere loodaccu’s)

 

Klik hier voor meer informatie over lithium ijzerfosfaat accu’s.

Wat is een nikkel cadmium batterij?

Dit is een type batterij dat is uitgevonden in 1899 door Waldmar Jungner. Een aantal kenmerken:

 

 • De accu is zeer robuust en kan snel worden opgeladen tegen weinig stress
 • Presteert goed bij lage temperaturen

 

Klik hier voor meer details over nikkel cadmium batterijen.

Wat betekent interne weerstand voor een batterij?

Bepaalde (chemische) systemen kunnen gemakkelijker energiestromen aan dan andere systemen. Naast de spanning (volt) is ook de interne weerstand (Ohm) van de batterij belangrijk. Batterijsoorten met een lage interne weerstand zijn respectievelijk Nikkel Cadmium, Nikkel Hydride, alkaline, Lithium foto en kwikoxide. Een hogere interne weerstand hebben Lithium, zinklucht, zilveroxide en zinkkool

Wat betekent mAh precies?

De capaciteit en dus de gebruiksduur van een batterij hangt af van de stroomsterkte, uitgedrukt in duizendste van Ampère, oftewel milli-Ampère (mA) vermenigvuldigd met het aantal uren (de h van "hours", uren) dat de batterij stroom kan geven.

Hoe herken je formaten primaire batterijen?

Formaten hebben een naam, en kunnen ook een code hebben. De namen zijn min of meer in alle landen gelijk, hoewel er in de volksmond vaak andere termen worden gebruikt. De codes zijn overal anders, bv de internationale IEC-code en de Amerikaanse code. Ook gebruikt elk merk vaak zijn eigen codes. Het is dan ook vaak moeilijk om de codes op verpakkingen te herkennen. De IEC-code is toch wel de meest gangbare. De batterijensoorten zijn in de IEC-code te herkennen aan de letters. Alkaline bijvoorbeeld is LR genoemd.

 

IEC-code VS-code Naam Volksmond Afmetingen (mm) (diamtr x hoogte)*
LR3 AAA Micro Potlood 10,5×44,5
LR6 AA Mignon Penlite 14,5×50,5
LR14 C Baby Engelse staaf 26,2×50
LR20 D Mono Grote staaf, mono 34,5×61,5
6LR61 E 9 Volt E-blokje 26,5×17,5×48
3LR12 Normal 4,5Volt 26x22x67

 

* hier kunnen soms enkele tolerantieverschillen in zijn.

Inschrijven voor de nieuwsbrief: