Naar de webshop

FAQ


Klik op één van de knoppen om alleen de FAQ over ‘batterijen’ of ‘verlichting’ te zien. Wilt u alle FAQ zien? Klik dan op de de knop ‘algemeen’.

algemeenbatterijenverlichting

Vragen over verlichting?

Neem contact met ons op!

Is de hoogte van de capaciteit bepalend voor de gebruiksduur?

Ja. Hoe hoger de capaciteit, hoe langer de batterij mee gaat. De capaciteit wordt uitgedrukt in Ampère uur (Ah) of milli-Ampère uur. (mAh). Je kunt meestal op de batterij zelf en op de verpakking lezen hoe hoog de capaciteit van de batterij is. Voor de toepassings-apparatuur levert meer capaciteit dus meer gebruiksduur. Het is dus niet schadelijk om sterkere batterijen te gebruiken, wel schadelijk is het gebruik van andere voltages dan aangegeven.

Hoe werkt een batterij?

Een batterij is een cel die door middel van interne chemische reacties elektrische energie kan afstaan. De cel bestaat uit een plus- en een minpool die gescheiden zijn door een laag van elektrolyt. De negatieve pool wordt via het apparaat waarin de batterij wordt gelegd in contact gebracht met de positieve pool en geeft op deze wijze elektriciteit af.

Wat betekent interne weerstand voor een batterij?

Bepaalde (chemische) systemen kunnen gemakkelijker energiestromen aan dan andere systemen. Naast de spanning (volt) is ook de interne weerstand (Ohm) van de batterij belangrijk. Batterijsoorten met een lage interne weerstand zijn respectievelijk Nikkel Cadmium, Nikkel Hydride, alkaline, Lithium foto en kwikoxide. Een hogere interne weerstand hebben Lithium, zinklucht, zilveroxide en zinkkool

Wat betekent mAh precies?

De capaciteit en dus de gebruiksduur van een batterij hangt af van de stroomsterkte, uitgedrukt in duizendste van Ampère, oftewel milli-Ampère (mA) vermenigvuldigd met het aantal uren (de h van "hours", uren) dat de batterij stroom kan geven.

Hoe herken je formaten primaire batterijen?

Formaten hebben een naam, en kunnen ook een code hebben. De namen zijn min of meer in alle landen gelijk, hoewel er in de volksmond vaak andere termen worden gebruikt. De codes zijn overal anders, bv de internationale IEC-code en de Amerikaanse code. Ook gebruikt elk merk vaak zijn eigen codes. Het is dan ook vaak moeilijk om de codes op verpakkingen te herkennen. De IEC-code is toch wel de meest gangbare. De batterijensoorten zijn in de IEC-code te herkennen aan de letters. Alkaline bijvoorbeeld is LR genoemd, zinkkoolbatterijen hebben een R als beginletter.

IEC-code Amerik. Code Naam Volksmond Afmetingen
(L)R3 AAA Micro Mini-penlite, potlood 10,5x44,5
(L)R6 AA Mignon Penlite 14,5x50,5
(L)R14 C Baby Engelse staaf 26,2x50
(L)R20 D Mono Grote staaf, mono 34,5x61,5
6(L)R61/6F22 E 9 Volt E-blokje 26,5x17,5x48
3(L)R12 - Normal platte batterij, 4,5V 26x22x67

Inschrijven voor de nieuwsbrief: