Veiligheid


Bedrijven (en huishoudens) maken steeds vaker gebruik van oplaadbare batterijen. Dat biedt gemak en zekerheid maar brengt ook een zeker veiligheidsrisico met zich mee.

 

 

Met name Li-ion batterijen en zowel open als gesloten loodaccu’s kunnen gevaarlijk zijn. Li-ion kan oververhit raken en in brand vliegen. Loodaccu’s produceren waterstof, dat als er niet goed geventileerd wordt voor explosiegevaar zorgt.

 

Li-ion

De behuizing van deze Li-Ion accu’s is vaak nauwsluitend of zit ingepakt in het apparaat. Hierdoor is de ventilatie minder en kan de warmte niet weg. Bij een beschadiging van het accupakket of de bedrading daarvan of bij het gebruik van een verkeerde oplader, kan de accu zodanig verhit raken dat deze spontaan ontbrandt. Als antwoord op de verschillende accu branden worden de nieuwe pakketten tegenwoordig uitgerust met bewakings- en beveiligingselektronica, die ingrijpen als oververhitting dreigt. Het blijft voor de veiligheid enorm belangrijk dat de accupakketten op de juiste wijze opgeladen worden en dat er veiligheidsmaatregelen genomen worden voor ruimtes waar lithium accu’s gebruikt worden.

 

Hoewel exacte aantallen niet bekend zijn, waren er in 2017 in Nederland naar schatting iedere week twee incidenten waarbij dit soort accu’s betrokken zijn. Probleem bij lithium was met name de kortsluiting die kon ontstaan als groeiende kristallen de scheiding tussen de plus en min doorbraken. Maar de veiligheid is sterk verbeterd nu. Elfa was recent betrokken bij testen door de Landmacht waarbij zij de accu’s écht mishandelden. Er werden spijkers dwars door een Li-Ion accu gejaagd. Dat gaf geen enkel probleem. Laat u niettemin goed adviseren door Elfa.

 

Lood

Tijdens het laden van loodaccu’s komt waterstof vrij. Omdat waterstof een explosief gas is moeten acculaadruimten geventileerd zijn. Omdat waterstofgas lichter is dan lucht, zal het zich ophopen onder het plafond. Een ontplofbaar mengsel van waterstofgas en lucht ontstaat als de concentratie van het waterstofgas meer dan 4% bedraagt. Elfa kan u uiteraard uitgebreid adviseren over de inrichting van een accuruimte en heeft daarbij niet alleen oog voor het alle andere strikte eisen die aan dergelijke ruimtes gesteld worden, zoals een zuurbestendige vloer voor de acculaadruimte die een verval kent van twee procent ten opzichte van rioolstelsels of putten.

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief: