Disclaimer


Elfa stelt uw belangstelling in ons bedrijf en producten bijzonder op prijs. Hoewel de informatie op de Elfa-site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, blijven wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden.

 

Aan de inhoud van de Elfa internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Elfa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elfa Elementenfabriek B.V.

Inschrijven voor de nieuwsbrief: