Veiligheid


Waar over de veiligheid van batterijen wordt gesproken, gaat het over het algemeen over secundaire batterijen. Die kennen bij verkeerd gebruik, verkeerd laden of onvoldoende ventileren een brand- (lithium) of explosiegevaar (lood). Toch dienen ook primaire batterijen met zorg gebruikt te worden.

 

 

Elfa hanteert de volgende richtlijnen voor veiligheid en milieu:

  • Batterijen mogen nooit worden verbrand. Ze kunnen exploderen, de gebruikte chemische componenten zijn gevaarlijk en de ijzeroxide die geproduceerd wordt is giftig.

 

  • Voor veiligheidsredenen hebben ‘hogestroom’ lithiumbatterijen soms een veiligheidsventiel in de behuizing. Bij kortsluiting bij hoge temperaturen zal het ventiel gaan afblazen in plaats van een mogelijke explosie. Het afgeblazen gas is irriterend.

 

  • Neem direct contact op met uw huisarts wanneer een batterij is doorgeslikt, wat bij de kleinere knoopcellen makkelijk kan gebeuren. Houdt batterijen altijd weg van kleine kinderen en bewaar ze, of gooi ze weg op plaatsen waar kinderen niet kunnen komen. Er zijn elk jaar honderden gevallen bekend van ingeslikte batterijen. 52% van de gerapporteerde gevallen betreft kinderen jonger dan 6 jaar. Als hier niets aan gedaan wordt, dan is een ingeslikte lithium knoopcelbatterij moeilijk op te sporen en dat kan ernstige gevolgen hebben.

 

  • Batterijen kunnen onder meer lithium, nikkel, lood, zilveroxide en zink bevatten en mogen nooit bij het gewone huis afval terecht komen.

 

  • Doe geen poging batterijen op te laden tenzij er uitdrukkelijk “Rechargeable” (oplaadbaar) op staat. Het laden van een niet-oplaadbare batterij is gevaarlijk. In het gunstigste geval lekken de batterijen en vernielen ze de lader. In het ongunstigste geval ontploffen ze.

 

  • Maak nooit batterijen open.

 

  • Voorkom beschadigingen: Laat de batterij nooit vallen en gebruik de batterij alleen waarvoor deze bedoeld is.

 

  • De batterij mag ook niet in de buurt komen van vocht, regen en sneeuw. Dit werkt kortsluiting in de hand.
Inschrijven voor de nieuwsbrief: