Wat is de Stibat?

Stibat staat voor Stichting Batterijen. Dit is de organisatie die de inzamelactiviteiten voor lege batterijen in Nederland coördineert. Zij ontwikkelen activiteiten op diverse terreinen om iedereen te informeren over het hoe en waarom van de inzameling van lege batterijen. En dat gebeurt zonder winstoogmerk. Sinds 1995 is er een wettelijke regeling die voorschrijft dat gebruikte batterijen door of namens producenten en importeurs van batterijen ingezameld en gerecycled moeten worden. Stibat heeft deze taak op zich genomen. Per batterij moet een zogenaamde verwijderingsbijdrage betaald worden. Elfa is aangesloten bij de Stibat en belast per batterij de betreffende verwijderingsbijdrage aan u door.

 

Stibat regelt dat batterijen ingezameld worden. Lege batterijen horen namelijk niet in de vuilnisbak. Er kunnen stoffen inzitten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals de zware metalen kwik, lood en cadmium. Deze brengen het milieu schade toe wanneer ze bij het huisvuil worden weggegooid. Daarom is het goed dat steeds meer mensen lege batterijen apart inleveren. Gescheiden van het andere afval. Niet alleen de bekende penlite batterijen kunnen worden ingeleverd, maar ook knoopcellen en de accu’s in bijvoorbeeld mobiele telefoons, foto- en filmcamera’s en snoerloos gereedschap. Oplaadbare batterijen gaan weliswaar langer mee dan batterijen voor eenmalig gebruik; op een gegeven moment functioneren ze echter ook niet meer goed en moeten eveneens op een verantwoorde manier worden afgedankt. Door lege batterijen apart in te leveren, wordt niet alleen het milieu gespaard, maar de herbruikbare metalen van de batterij worden gerecycled voor hergebruik (denk aan nikkel, staal en zink). Daarvan worden weer nieuwe producten gemaakt, zoals zinken dakgoten, vangrails, maar ook weer nieuwe batterijen. Van 25 miljoen kilo gerecyclede batterijen is daardoor over een periode van twaalf jaar 13 miljoen kilo bruikbare metalen teruggewonnen! Dat is een forse besparing op onze bodemschatten.

 

Kijk hier voor meer informatie.

Inschrijven voor de nieuwsbrief: