Wat is RoHS?

RoHS staat voor Restriction of the use of certain Hazardous Substances (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen). In februari 2003 werd de Europese RoHS-richtlijn van kracht. Het betreft het gebruik van lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, PBB en PBDE. Het loodvrij solderen is een belangrijk onderdeel van deze richtlijn. Voor de complete EU richtlijn, klikt u hier.

Inschrijven voor de nieuwsbrief: