Alternatief voor de accu; waterstof!

26 juli 2019 

Elfa leeft van accu’s en heeft meer dan 100 jaar expertise op het gebied van accu’s. Toch is het zeker niet blind voor andere ontwikkelingen. We menen dat de accu voor kleinschalige toepassingen altijd een zeer belangrijke rol zal blijven spelen. Maar daar waar de accu auto’s voort gaat bewegen of, nog groter, huizen en bedrijven van stroom moet gaan voorzien, verwachten we dat de rol van de accu in de komende decennia klein zal worden. Waterstof biedt daar immers een beter alternatief.

 

Als we wind- en zonnestroom voor lange tijd op willen slaan, is deze omzetten in waterstof naar het nu lijkt de beste optie. De groene stroom splitst water via een proces van elektrolyse op in zuurstof en waterstof. Daarbij gaat wat energie verloren, maar het evidente voordeel is dat waterstofgas dan voor onbepaalde tijd in tanks kan worden opgeslagen. Bij verbranding komt de energie weer vrij, maar zonder CO2. Dat is bij de verbranding van aardgas wél het geval. Het restproduct is zuiver water.

 

Momenteel worden plannen uitgewerkt voor een energie-eiland in de Noordzee met een waterstoffabriek die stroom van offshore windparken in het schone gas omzet. Fabrieken kunnen waterstof goed als energiebron of grondstof gebruiken. En via het bestaande aardgasnet kan het zelfs naar onze huizen worden gebracht. Auto’s kunnen erop rijden. En die waterstofauto’s kunnen op hun beurt weer fungeren als stroomfabriekjes die op piekuren elektriciteit terugleveren aan het net. Wij geloven erin en zien ondertussen ook voor de accu nog steeds legio toepassingen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief: