Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Batterijen, accu’s, zaklampen, messen… voor Elfa is het de core business. Maar daarmee is het niet automatisch het belangrijkste. Dat beseft Elfa als geen ander. Het bedrijf voelt de verantwoordelijkheid om bij te dragen een aan gezonde leefomgeving voor volgende generaties. Het wil bovendien iets doen voor mensen die het minder voor de wind gaat. De keuzes die Elfa daarbij maakt, vindt het zelf heel vanzelfsprekend.

Allereerst is er de focus binnen het eigen productaanbod. Elfa bekijkt haar productaanbod voortdurend met een duurzame bril. Daarbij zien we dat de keuze voor LED-verlichting een logische is en ook bij het advies in accutechnologie laat Elfa de recyclebaarheid van accu’s zwaar meewegen. Zo zien we dat soms lood geadviseerd wordt in plaats van Lithium, omdat het eerste aanzienlijk beter te recyclen is. Ook in de logistiek én bij het verpakken van artikelen kiest Elfa letterlijk en figuurlijk de meest duurzame weg.

De ISO 14001 certificering onderstreept het duurzame ondernemen van Elfa. Sinds kort is het bedrijfspand zelfs 100% energieneutraal. Elfa werkt er ondertussen aan om ook haar autokilometers niet langer afhankelijk te maken van fossiele brandstof. Elfa heeft het goed voor met de ‘Planet’, maar vergeet de component ‘People’ niet. Elfa investeert voortdurend in de ontwikkeling van haar eigen medewerkers. Maar daar blijft het niet bij. Via goede doelen-organisaties probeert Elfa ook anderen te laten delen in haar succes. Elfa biedt op haar eigen wijze hulp dichtbij huis én ver weg. Dat gaat van een eenmalige gift aan de plaatselijke dierenambulance tot aan structurele steun aan het Leger des Heils, Artsen zonder Grenzen en Oxfam Novib. Pieter Schutte: “Over het algemeen lopen we niet graag te koop met deze steun. We merken echter dat onze keuzes ook andere bedrijven inspireren om een goed doel te gaan ondersteunen.”

 

Artsen zonder grenzen

Elfa ondersteunt met volle overtuiging de noodhulp door Artsen zonder Grenzen (AZG) in financiële zin. Daarnaast maakt AZG gebruik van de Lead Crystal accu’s van Elfa bij de hulp die zij vaak onder barre omstandigheden moet bieden. Kijk ook op www.artsenzondergrenzen.nl

 

Oxfam Novib

Elfa is één van de 600 bedrijvenambassadeurs van Oxfam Novib. Zo ondersteunen we kansrijke ondernemers in ontwikkelingslanden en ontmoeten we bedrijven die daar op een zelfde manier in staan. Natuurlijk hopen we ú daar ook te treffen. Oxfam staat voor het zelf doen; wij helpen graag een beetje. Kijk ook op www.oxfamnovib.nl