Naar de webshop

Alternatief voor de accu; waterstof!

26 juli 2019 

Elfa leeft van accu’s en heeft meer dan 100 jaar expertise op het gebied van accu’s. Toch is het zeker niet blind voor andere ontwikkelingen. We menen dat de accu voor kleinschalige toepassingen altijd een zeer belangrijke rol zal blijven spelen. Maar daar waar de accu auto’s voort gaat bewegen of, nog groter, huizen en bedrijven van stroom moet gaan voorzien, verwachten we dat de rol van de accu in de komende decennia klein zal worden. Waterstof biedt daar immers een beter alternatief.

 

Als we wind- en zonnestroom voor lange tijd op willen slaan, is deze omzetten in waterstof naar het nu lijkt de beste optie. De groene stroom splitst water via een proces van elektrolyse op in zuurstof en waterstof. Daarbij gaat wat energie verloren, maar het evidente voordeel is dat waterstofgas dan voor onbepaalde tijd in tanks kan worden opgeslagen. Bij verbranding komt de energie weer vrij, maar zonder CO2. Dat is bij de verbranding van aardgas wél het geval. Het restproduct is zuiver water.

 

Momenteel worden plannen uitgewerkt voor een energie-eiland in de Noordzee met een waterstoffabriek die stroom van offshore windparken in het schone gas omzet. Fabrieken kunnen waterstof goed als energiebron of grondstof gebruiken. En via het bestaande aardgasnet kan het zelfs naar onze huizen worden gebracht. Auto’s kunnen erop rijden. En die waterstofauto’s kunnen op hun beurt weer fungeren als stroomfabriekjes die op piekuren elektriciteit terugleveren aan het net. Wij geloven erin en zien ondertussen ook voor de accu nog steeds legio toepassingen.

Energieakkoord vraagt om accu’s

26 juli 2019 

Het gemak van energie uit gas en kolen ligt dankzij het energieakkoord straks achter ons. We zullen heel anders met energie om moeten gaan. In 2030 moet de hoeveelheid groene stroom die we in Nederland produceren vanuit de natuur vervijfvoudigd zijn. Daarvoor zijn honderden extra windmolens nodig en worden miljoenen zonnepanelen geïnstalleerd.

 

Nadeel van dit type energie is, dat het slechts beschikbaar is op het moment dat de zon schijnt en de wind waait. Dat vraagt dus om een andere aanpak. De wereld zal gaan werken met ‘slimme apparaten’; dat zijn apparaten die aangaan op het moment dat veel stroom voor handen is. Op eenzelfde manier zullen we de elektrische auto gaan laden en zal ook de industrie met stroom om moeten gaan. De chemische fabriek draait straks topproductie op een dag met veel wind.

 

Maar daarnaast zal het nodig blijken om elektriciteit op te gaan slaan. Eneco heeft recent in Noord-Duitsland de grootste batterij van Europa gebouwd. Het ding is zeventig meter lang en heeft naar verluidt 30 miljoen euro gekost. De windenergie die erin kan worden opgeslagen, is net genoeg om 5.300 huishoudens één etmaal van elektriciteit te voorzien. Daarmee is vooral bewezen dat deze oplossing te duur en de omvangrijk is voor de stroomvoorziening.

 

Toch verwacht Elfa dat grote accu’s straks wel degelijk een onderdeel van het elektriciteitsnetwerk zullen vormen. Deze megabatterijen zijn immers nuttig om het elektriciteitsnet in balans te houden. De frequentie van het elektriciteitsnet moet constant exact op vijftig hertz blijven. Vandaag de dag kunnen gascentrales nog worden stilgelegd als het hard waait, of opgestookt op bewolkte dagen. Maar in de nabije toekomst zijn die centrales er niet meer. Batterijen kunnen dan een buffer vormen die voor stabiliteit zorgt. Ook de batterijen uit auto’s overigens. Straks hebben we in Nederland miljoenen elektrische auto’s. Deze auto’s staan meer dan 90% van de tijd stil. Op piekmomenten kunnen eigenaren ervoor kiezen om, stroom uit de auto-accu terug te leveren aan het stroomnet.

Inschrijven voor de nieuwsbrief: