MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Er is meer dan licht en spanning

Elfa wil graag op haar eigen manier iets toevoegen aan de wereld waarin het opereert. Vandaar dat Elfa haar productaanbod voortdurend met een duurzame bril bekijkt. De sterke focus op LED-verlichting en Lead Crystal accu’s is daar een treffend voorbeeld van. Daarnaast stimuleert Elfa de ontwikkeling van haar eigen medewerkers en investeert het vol overtuiging in diverse goed doelen. Dat laatste doet ze al jaren in stilte.

Dat we hier nu toch een boodschap aan wijden op de website komt niet doordat we onze bescheidenheid hierover aan de kant hebben gezet. We hebben echter wél gemerkt, dat onze keuzes hierin, inspirerend kan zijn voor andere bedrijven om hetzelfde te doen. En dat lijkt ons een nobel doel. Vandaar deze twee…

 

Artsen zonder grenzen

Elfa ondersteunt vol overtuiging in financiële zin de noodhulp door Artsen zonder Grenzen. Daarnaast maakt AZG gebruik van de Lead Crystal accu’s van Elfa bij de hulp die het vaak onder barre omstandigheden moet bieden. Kijk ook op www.artsenzondergrenzen.nl

 

Oxfam Novib

Elfa is één van de 600 bedrijvenambassadeurs van Oxfam Novib. Zo ondersteunen we kansrijke ondernemers in ontwikkelingslanden en ontmoeten we bedrijven die daar op een zelfde manier in staan. Natuurlijk hopen we ú daar ook te treffen. Oxfam staat voor het zelf doen; wij helpen graag een beetje. Kijk ook op www.oxfamnovib.nl