ATEX richtlijnen voor verlichting

ATEX staat voor ‘Atmosfere Explosive’ en omvat alle (werk)situaties waar een kans bestaat op explosiegevaar. Als je in een explosiegevaarlijke omgeving werkt, dient de werkgever maatregelen te nemen zodat jij als werknemer op een veilige manier jouw werkzaamheden kunt uitvoeren. De maatregelen die worden getroffen om veilig te kunnen werken in een explosiegevaarlijke omgeving worden in de ATEX richtlijnen vastgesteld.EX keurmerk

“De ATEX-richtlijn schrijft voor waaraan alle arbeidsmiddelen en werkplekken in explosiegevaarlijke omgevingen moeten voldoen om veilig te kunnen werken.”

Explosie gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door onder andere brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als deze elementen voldoende aanwezig zijn kan dit, vermengd met zuurstof en een ontstekingsbron als elektriciteit, tot een explosie leiden. Een explosie kan grote materiele schade veroorzaken, ernstig letsel of zelfs dodelijk zijn. Als werkgever wilt u deze risico’s vermijden.

Door het wegnemen van één van de factoren als een brandbare stof, zuurstof en/of de ontstekingsbron, kunnen explosies worden voorkomen. In sommige werkomstandigheden is het echter noodzakelijk om te werken met brandbare stoffen en middelen. In dat geval moeten de werkomstandigheden in deze werkomgeving op een andere manier worden beheerst, bijvoorbeeld door het wegnemen van de ontstekingsbron. Het wegnemen van de ontstekingsbron, in dit geval elektriciteit, kan al heel eenvoudig door het aanpassen van de verlichting en armaturen in de werkomgeving waar wordt gewerkt.

 

Bekijk alle ATEX gecertificeerde verlichting

 

ATEX 114 en 115

ATEX CertificaatBinnen de Europese Unie zijn twee ATEX richtlijnen opgesteld; te weten ATAX 114 en ATEX 115. Ieder EU-lid dient de ATEX richtlijnen op te nemen in hun nationale wetgeving. In Nederland zijn de ATEX richtlijnen opgenomen in de Arbowetgeving en de Nederlandse Warenwet.

De ATEX 114 richtlijn (2014/34/EU en voorheen ATEX 95) schrijft voor aan welke normen elektrische apparatuur en niet-elektrische producten moeten voldoen die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze richtlijn is voornamelijk van toepassing op fabrikanten van producten.

De ATEX 115 richtlijn (199/92/EG en voorheen ATEX 137) beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers of eigenaren van explosiegevaarlijke situaties verplicht moeten treffen zodat medewerkers volgens de ARBO richtlijnen, oftewel veilig en gezond, kunnen werken in omgevingen met explosiegevaar.


Verlichting voor explosiegevoelige omgevingen

Explosiegevoelige omgevingen en elektriciteit zijn een zeer gevaarlijke combinatie. ELFA Elementenfabriek heeft een uitgebreid assortiment ATEX-verlichting die voldoen aan de ATEX richtlijnen. Oftewel, dit type verlichting is voorzien van het ‘EX’ keurmerk en is gecertificeerd volgens de ATEX 114 richtlijn.


ATEX certificaat

Op onze goedgekeurde ATEX verlichting wordt op het certificaat duidelijk aangegeven of het artikel geschikt is voor explosiegevaarlijke omgevingen. De ATEX certificering staat direct na de CE-markering wat inhoudt dat het product voldoet aan de geldende richtlijnen binnen de Europese Unie.

 

Bekijk alle ATEX gecertificeerde verlichting

 

Wilt u meer informatie over onze ATEX explosieveilige verlichting? Neem vrijblijvend contact met ons op!